Torskfisket i Öresund riskerar att stängas i vinter

turbaat_oresund_800
Foto: Bengt Olsson /Torskregleringen kan drabba turbåtsnäringen helt i onödan.

EU föreslår en kraftig neddragning av torskfisket i Östersjön 2017, vilket är nödvändigt för att skydda Östersjöns torskbestånd. Tyvärr riskerar även Öresund att dras med i en hårdhänt reglering, trots att området har egna unika förutsättningar.

Östersjöns torskbestånd mår dåligt och EU föreslår kraftigt sänkta kvoter med 40 % för det östra beståndet och upp till 90 % för det västra beståndet. Trots Öresunds unika särställning som trålskyddat fiskevatten med starka bestånd förs nu illavarslande diskussioner om att även reglera fisket här, något som riskerar att slå hårt mot den lokala turismnäringen.

– Det är framförallt indikationerna på att man helt vill stänga fisket efter torsk under en period på vintern som Sportfiskarna nu reagerar mot. Förbundet motsätter sig inte alls vettiga regleringar av torskfisket, tvärtom har vi länge protesterat mot överfisket och ser gärna ett ökat minimimått, men Östersjöns torskkris löser man inte genom att stänga fisket i Öresund, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson.

Torskkrisen
Det östra beståndet i Östersjön dras med tillväxtproblem och domineras av små individer, medan det västra beståndet har uppvisat en mycket dålig beståndssituation under flera år. Beståndet har sedan 2008 legat under det som forskarna kallar för biologiskt hållbara gränser, vilket är mycket allvarligt. Trots detta har EU:s ministerråd ofta beslutat om kvoter långt över vad beståndet har klarat av, trots varningar från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som varje år kommer med råd om hur stora kvoter bestånden tål.

Öresund ett lysande undantag
Östersjön är indelad i olika fiskeadministrativa delområden, 22-32, där Öresund är delområde 23. Öresund skiljer sig dock från resten av Östersjön inte minst genom trålförbudet som sedan 1932 gjort att torskbeståndet, och många andra bestånd, just i Öresund uppvisar den starkaste beståndsstatusen längs svenska kusten. Detta samtidigt som bestånden i grannhaven södra Östersjön och Kattegatt under senare år uppvisat nära på katastrofala beståndsnedgångar. I Öresund bidrar över 40 turfiskebåtar med inkomster till den regionala ekonomin genom att året runt guida sportfiskare från ett halvdussin nordeuropeiska länder till fångster av främst torsk, men även sill, rödspätta, piggvar, kolja, vitling och flera andra arter. Dessutom samsas sportfisket med ett småskaligt kustfiske efter främst torsk, där fångsterna enligt statistik från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är i storleksordning två-tredubbelt jämfört med turbåtsfisket. Öresund räknas rent administrativt till samma fångstområde som det västra torskbeståndet vilket nu riskerar att dra in området i kommande reglering.

Man kan sammanfatta Öresunds lokala starka fiskbestånd med ett ord: trålförbud. Att stänga torskfisket i Öresund kan innebära att flertalet sportfisketurismentreprenörer försätts i konkurs helt i onödan. Enligt forskare sker ett relativt litet utbyte mellan bestånden i Öresund och Östersjön. Därmed riskerar sportfisket i Öresund nu att drabbas av rent fiskepolitiska skäl.

– Vi sportfiskare har tyvärr blivit vana vid effekterna av dålig förvaltning. I detta fall känner vi en särskilt stor frustration då Öresund är det sista området med bibehållna fiskbestånd vi kan fiska i, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Sportfiskarna agerar
Förra året träffade Sportfiskarna tillsammans med vår europeiska organisation European Anglers Alliance (EAA) EU-kommissionens chef för Atlantfisket och Östersjöfisket, Bernhard Friess. Redan då var huvudbudskapet att Öresund måste hanteras separat. De senaste veckorna har kontakterna med både turbåtsskeppare och andra berörda sportfiskeförbund varit mycket täta. Sportfiskarna har också tagit fram ett positionsdokument i EAA:s namn som svenska, danska och tyska sportfiskeförbunden står bakom. Huvudbudskapet är även här att en vetenskapligt underbyggd reglering av torskfisket i Östersjön är nödvändig för att det västra beståndet ska återhämta sig, men att Öresund som unikt havsområde med starka fiskbestånd ska hållas utanför diskussionerna om en hårdför reglering. De senaste veckorna har Sportfiskarna dessutom vid två tillfällen träffat Näringsdepartementet som har ansvar för fiskefrågorna och framfört samma budskap.

– Vi hoppas att Näringsdepartementet inser att förslaget på en stängning av torskfisket i Öresund är en dålig lösning av flera anledningar. Vi vill se en separat förvaltning för Öresund, avslutar Anders Karlsson.

Läs Sportfiskarnas synpunkter till Näringsdepartementet här.

Läs positionsdokumentet från European Anglers Alliance här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Malmö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv