Regeringen föreslår mer pengar till havs- och vattenmiljön

gravmaskin_orsundaaa...
Foto: Tobias Fränstam / Sportfiskarna vill ha mer medel till konkreta åtgärder.

Regeringen presenterade 20 september sitt budgetförslag för område 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Man vill satsa 40 miljoner kronor mer under nästa år.

– Regeringens förslag innebär en välkommen förstärkning av arbetet med vattenmiljön. Behoven är stora och mer resurser behövs. Sportfiskarnas förhoppning är att medlen i största möjliga mån omsätts i konkreta miljövårdsåtgärder, som exempelvis restaurering av vattendrag, utrivning av vandringshinder och fortsatt kalkning, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

För att Sverige ska kunna nå de havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen föreslås att anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö förstärks med 25 miljoner kronor år 2017 och med 30 miljoner kronor från 2018 och framåt.

Regeringen bedömer också att takten i arbetet med att inrätta skydd av marina områden behöver öka för att det ska vara möjligt att nå etappmålet om 10 procent skydd av Sveriges marina områden till 2020. Anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö föreslås därför öka med ytterligare 15 miljoner kronor 2017.

Havs- och vattenmyndigheten får därmed hantera ett större anslag 2017. Hur Havs- och vattenmyndigheten får använda anslaget 1:11 anges i det regleringsbrev som kommer efter att budgetprocessen avslutats.

Fotnot: anslaget 1:11 benämndes tidigare 1:12.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv