Sportfisket i Hjälmaren undersöks

Fangsdatabanken_Logo...
Bild: Sportfiskarna

Sportfiskarna kommer under juni – oktober arbeta med en undersökning av sportfisket i Hjälmaren.

Sportfiskarna kommer vara ute på Hjälmaren och bland annat intervjua sportfiskare och räkna hur många båtar som är ute.  Projektet sker i samverkan med SLU, Institutionen för Akvatiska resurser.

– Vi hoppas på att träffa många nöjda sportfiskare och kanske även hinna med att fiska lite själva i Hjälmaren, säger Adam Eng, som kommer att utföra undersökningen.

Fångstrapportera ditt fiske i Hjälmaren
Hjälmaren ingår nu också i Sportfiskarnas app Fångstdatabanken där man kan registrera sina fångster och få statistik för fisket på olika vatten.  Appen är lätt att använda och det går snabbt att lägga in fångster. All fångstdata som rapporteras till Fångstdatabanken sammanställs och lämnas vidare till myndigheter och forskare för att användas för forskning och förvaltning av fisket. Appen finns för både iPhone och Android. Statistik över fångsterna kan sedan följas via projektets hemsida.

– Nu kan alla våra medlemmar som fiskar i Hjälmaren bli mer delaktiga i att få fram mer kunskap om bestånden och sportfisket. Mer kunskap behövs för att på sikt utveckla sportfisket och få starka fiskbestånd. Hjälp oss genom att fångstrapportera, uppmanar Peter Belin, projektledare för arbetet med fångstrapporteringen.

Sportfiskarna har sedan 2010 arbetat med olika projekt för fångstrapportering och statistik från sportfisket. Under de senaste åren har förbundet jobbat främst med Vänern där det nuvarande projektet är finansierat med medel från Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Fortums miljöfond samt Vänerns vattenvårdsförbund.

– Vi har under flera år arbetat för att våra appar ska användas för fler nationella vatten så det ska bli mycket intressant att se hur appen kommer användas av sportfiskare i Hjälmaren, fortsätter Peter Belin.

Appen FångstDataBanken finns för iPhone och androida mobiler och hittas via App Store och Google Play. Statistiken kan följas via hemsidan www.fangstdatabanken.se

Kategorier: Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv