Ge fan i våra vatten ger pengar till rivning av två kraftverksdammar

Gnarp_gefan_1200pix
Vattnet och fisken kan snart vara tillbaka i Gnarpsån. Foto: Johan Andresson / Sportfiskarna

Nordanstigs kommun har beslutat att köpa in två vattenkraftverk i Gnarpsån i norra Hälsingland för att avveckla verksamheten. Syftet är att skapa fria vandringsvägar för fisk och gynna biologisk mångfald och fiskemöjligheter. Sportfiskarna stöttar projektet med pengar från projektet ”Ge fan i våra vatten”.

Nordanstigs kommun har antagit en mycket ambitiös vision om att återskapa alla naturliga vattendrag i kommunen till förmån för biologisk mångfald, sportfiske och turism.

- Från Sportfiskarnas sida vill vi berömma kommunen för deras höga ambitioner. Att man också går från ord till handling och satsar på att riva kraftverksdammarna i Gnarpsån gör kommunen till en viktig föregångare i arbetet för friska vattenmiljöer och bra fiskemöjligheter, säger Sportfiskarnas Joel Norlin.

Gnarpsån mynnar i havet vid Sörfjärden i norra Hälsingland. Två kraftverk sätter i dag stopp för fiskens vandring och påverkar vattenflödet i vattendraget negativt. I Gnarpsån fiskas det bland annat havsöring och harr, ett fiske som kan förväntas få ett uppsving framöver. Utrivning och återställning av vattendraget kommer att återskapa fria vandringsvägar till 120 km strömmande vatten mot dagens 5 km.

- Vi förväntar oss en kraftig ökning i produktionen av framförallt havsöring när mängden lekområden mångdubblas, men projektet kommer också att gynna många andra fiskarter som harr, flodnejonöga och lake. Den biologiska mångfalden i och kring vattendraget kommer att öka avsevärt, berättar kommunens fiskevårdare Johan Andreasson.

För att genomföra projektet krävs det pengar. Som en pusselbit bidrar Sportfiskarna med 100 000 kr från projektet ”Ge fan i våra vatten”.

- Energiproduktionen i Gnarpsån är försumbar och åns värde är större som ett naturligt vattendrag. Vi stöttar detta projekt helhjärtat och kommer på alla sätt vi kan bidra. Det behövs mer resurser för att slutföra projektet och vi hoppas att fler följer vårt exempel och bidrar med finansiering, avslutar Joel Norlin.

 

Kontaktperson: Joel Norlin, 08-410 80 632, joel.norlin@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Ge fan i våra vatten, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv