Yngel växer rekordfort i gäddfabrikerna!

yngel_fr_kyrksjon_80...
Foto: Erik Johansson
Smällfeta yngel som växt osannolikt mycket på väldigt kort tid, det är i regel vad man hittar vid provfiske av utvandrande yngel från gäddfabrikerna längs ostkusten.

Ett av de problem både gädda och abborre har på kusten är att deras yngel utsätts för stark konkurrens av spigg. Spiggen äter både romkorn, mindre yngel och konkurrerar om födan med de yngel som kläcks. I kustvattnen kan det vara ont om både föda och skydd för rovfiskens yngel.

I en gäddfabrik är det tvärtom: här finns gott om mat och skydd och i det grunda och snabbt uppvärmda vattnet växer gäddynglen så att det knakar! Då alla gäddyngel inte kläcks samtidigt blir det även så att de större ynglen äter sina mindre artfränder. Det kan låta grymt men det innebär att dessa gäddor får en flygande start i livet. På lite drygt en månad kan de växa 10 cm! När de vandrar ut på kusten är de i god kondition och väl rustade för att ta upp kampen med andra arter.

– Gäddynglen hoppar därmed över ett kritiskt stadium och kan nu konkurrera bättre med exempelvis spigg ute i kustvattnet. En minigädda på 10 cm klipper lätt en spigg så det blir plötsligt omvända roller, berättar Rickard Gustafsson, biolog på Sportfiskarna.

gäddfabrik_parboäng_...

Gäddfabrik på södra Öland levererar trots vattenbrist
Sportfiskarnas projektledare i Kalmar, Olof Engstedt, tömde nyligen ut det sista bottenvattnet ur gäddfabriken Parboäng på södra Öland. Trots vattenbrist hade välväxta yngel producerats!  Våtmarken som ligger strax söder om Grönhögen, anlades 2014 och har ett litet och skyddsvärt bestånd av havsvandrande gäddor. Redan första våren(2015) producerades flera tusen yngel i bra storlek som simmade ut i Kalmarsund. I år har vattenförhållandena på Öland varit riktigt dåliga för fiskvandring. Men trots detta kilade några gäddor upp i februari/mars när det fortfarande rann vatten i fiskvägen.

– Vid yngelfisket påträffades även en av de få märkta gäddor från förra året, en hona på 53 cm. Detta visar återigen att gäddor har en stark homing och i svaga bestånd är varje individ viktig och skyddsvärd, berättar Olof Engstedt.

Pluggen ur vid Kyrksjön
De senaste tre veckorna har Kyrksjön i Grödinge successivt sänkts av inför sommarens fortsatta arbete med att restaurera våtmarken. Antalet utvandrande yngel hade fram till slutet av vecka 23 varit drygt 500 stycken.

– När den sista avsänkningen skedde under helgen hände det vi väntat på: över 1300 gäddyngel simmade ut från våtmarken under en och samma dag, och dagen efter kom ytterligare 500 stycken till. Extra roligt var att markägaren deltog vid provfisket och fick se de enorma mängderna. Totalt har vi registrerat 2700 yngel, men fler har gått ut när vi inte kunnat provfiska, berättar Rickard Gustafsson.

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Nyheter förstasidan | Taggar: gäddfabriker, gädda |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv