Ny plan för norsk kalkning

norsk_kalkplan_800
Bild: Miljødirektoratet
Norska Miljødirektoratet har i år fastställt en ny plan för kalkningsverksamheten 2016-2021.

Utökad kalkning för lax
Planen innebär bland annat utökade kalkningsinsatser i laxälvar på Sör- och Vestlandet. Exempelvis är kalkstart aktuell i Daleelva i Sogn og Fjordane, Songdalselva, Høiebekken (Otravassdraget) och Sireåna i Agder, och Samnangervassdraget i Hordaland. Dessutom finns behov av att optimera kalkningen i sju av de laxförande vattendrag som redan kalkas för att uppnå bättre måluppfyllelse. Det kan bland annat röra sig om att kalka sura biflöden.

Förslag på fler nykalkningsinsatser inkom via yttrande under nya kalkplanens remissrunda. Miljødirektoratet har därför uttalat att fler kalkningsinsatser kan bli aktuella om behov kan styrkas av ny kunskap om dessa vattendrag.

Kalkning i inlandsvatten
Vad gäller kalkningen av insjöar och bäckar är prioriteringen att upprätthålla pågående kalkning så länge behov finns. De senaste åren har omfattande nedtrappningar av kalkningen genomförts då vattendragen har bedömts ha återhämtat sig. Bland annat har kalkningen helt avslutats i Hedmarks fylke som gränsar till Jämtlands-, Dalarnas och Värmlands län, vilket Sportfiskarna rapporterade om 2014.

Fler kalkavslut av insjöar bedöms kunna genomföras under femårsperioden. Samtidigt bedömer man att de medel som sparas in på dessa avslut ska kunna användas för nykalkning av försurade sjöar och för utökad miljöövervakning av tidigare avslutade kalkningsprojekt. Miljødirektoratet uttalar att kalkningen kan komma att återupptas i enstaka sjöar där återförsurning kan påvisas och behov finns.

2015 tilldelades kalkningsverksamheten inklusive miljöövervakningen, total 93 miljoner NOK. Den verksamhet som den nya planen omfattar beräknas kunna genomföras med motsvarande tilldelning under kommande år.

Läs hela artikeln om Norges nya kalkplan här: pH-status 2016-2.

Ladda hem kalkplanen här: Miljødirektoratet.

Läs om neddragningarna i Hedmark här:

Sportfiskarna: Stopp för kalkning i Hedmarks fylke

Sur nedbør – vassdragene i Hedmark friskmeldes (?)

Kategorier: Försurning | Taggar: kalkning, nykalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv