Ljusning i vattenkraftsfrågan

ristafallet_800
Skyddade älvsträckor ska vara fortsatt skyddade. Foto: Axel Henckel
Efter bland annat hårt påverkansarbete från miljöorganisationerna har nyligen en bred politisk energiöverenskommelse träffats mellan en majoritet av riksdagens partier. Sportfiskarna förklarar vad det innebär.

Överenskommelsen är långsiktig och siktar bland annat på att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Överenskommelse ingicks mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, MP, Centerpartiet och Kristdemokraterna, vilket innebär att den som utgångspunkt ligger fast även vid ett eventuellt kommande maktskifte. För vattenkraftens del är en viktig punkt att Sverige nu ska leva upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.

– Sportfiskarna glädjer sig över de positiva politiska signaler som nu kommit inför det pågående arbetet med en ny vattenlagstiftning. Innan vattenkraften slutligen miljöanpassats och ny vattenlagstiftning är på plats återstår dock mycket arbete att göra.  Sportfiskarna kommer därför fortsätta driva våra medlemmars frågor, för en miljöanpassad vattenkraft, friska vatten och livskraftiga fiskbestånd, slår Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare fast.

Om vattenkraftens framtid har man kommit fram till följande:

Sverige ska leva upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.

Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft.

Vattenkraftens utbyggnad ska främst ske genom effekthöjning i befintliga verk med moderna miljötillstånd.

Nationalälvarna, och övriga i lagstiftningen angivna älvsträckor, ska fortsatt skyddas från utbyggnad.

En särskild fond inrättas för att bland annat bekosta miljöåtgärder i vattenkraften.

– Jag är positivt överraskad över utfallet av den här överenskommelsen. Det här ger oss goda förutsättningar inför det fortsatta påverkansarbetet. Nästa steg är att konkretisera dessa positiva signaler i den nya kommande vattenlagstiftningen. Den största utmaningen ligger i vilka konsekvenser överenskommelsen kommer att få för den småskaliga vattenkraften. Här är Sportfiskarnas linje fortsatt att småskalig vattenkraft ska bära sina egna kostnader, med undantag av avvecklingskostnader, kommenterar Torkel Blomqvist, förbundsjurist på Sportfiskarna.

Läs mer om överenskommelsen här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv