Grovt tjuvfiske med nät i Orlången

orlangen_nat_800
Foto: Richard Vestin
24 maj hittade kommunekologen i Huddinge kommun, Richard Vestin, två nät i Orlången fyllda med döda abborrar, gösar och en gädda kring 10 kg.

Orlången ingår i Sportfiskarnas Sportfiskekort som omfattar ett 40-tal vatten runt Stockholm. Orlången är en av de större sjöarna på kortet och är även välbesökt och populär bland sportfiskare då sjön har goda bestånd av abborre, gös och gädda.

– Det här var en mycket tråkig upptäckt. I näten fanns bland annat stora 15 gösar, fem abborrar över kilot och en gädda i 10-kilosklassen. Samtliga fiskar var döda och hade börjat ruttna vilket visar att näten legat ute ett tag, kommenterar Victor Söderberg, ansvarig på Sportfiskarna för Sportfiskekortet.

Orlången är som många andra vatten runt Stockholm påverkad av övergödning, vilket innebär att rovfisken då är extra viktig då den minskar övergödningens effekter genom att äta karpfisk. Sportfiskarna har infört både en fångstkvot och ett fönsteruttag för att skydda bestånden av gädda och gös. Minimimått för gös och gädda är 45 cm och maxmåttet är 75 cm, detta uttagsfönster gäller i alla Sportfiskekortets vatten, vilket alltså innebär att endast fiskar mellan 45-75 cm får tas upp. Dessutom finns en baglimit på tre fiskar per kort och dygn av dessa arter. Dessa regler bidrar då även till att behålla ett attraktivt sportfiske.

Förstärkt bevakning
Sportfiskarnas tillsynsmän kommer nu att skärpa tillsynen på Orlången. Den som hittar ett nät eller bevittnar tjuvfiske i någon form på Sportfiskekortets vatten kan även tipsa Sportfiskarna om detta via: stockholm@sportfiskarna.se

Läs mer om Sportfiskekortets sjöar här: www.sportfiskarna.se/sportfiskekortet

Kategorier: Fiske i Stockholm | Taggar: fiskekort.se |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv