Dispens för rekordtidigt laxfiske i Råneälven 2016

laxfangst_800Foto: Foto: Ted Logardt
En unik samverkan ger nu möjlighet att tidigarelägga Råneälvens laxfiskepremiär till 1 juni.

Degerselsbygdens samfällighetsförening i Råneälven har under många år arbetat för att själva få sätta reglerna för fisket och därigenom exempelvis kunna öppna fisket efter lax tidigare än 19 juni.

I år har Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutat att ge Råneälvens Norra kortfiskeområde dispens för tidigareläggande av laxpremiären 2016.

– Vi är naturligtvis mycket glada över beslutet, och skall på ett fortsatt strukturerat och balanserat sätt göra vårt bästa för att förvalta både den nya fiskeperioden och förtroendet på ett bra sätt. Vi är väldigt nära att nå målet med älvdalsspecifik laxförvaltning säger Palle Andersson, informationsansvarig för kortfiskeområdet.

Degerselsbygdens samfällighet har sedan bildandet 1994, genom nära samverkan med Länsstyrelsen, Sveaskog, SCA och Sportfiskarna förvaltat fisket inom Råneälvens Norra kortfiskeområde med målsättning i biologisk mångfald och ekologiskt hållbart fiske. Det sker genom att ta bred hänsyn till olika intressenter i form av fiskerättsägare, lokalbefolkning, fiskare och besökare. Förvaltningen ska bygga på mätbara metoder både vad gäller fisken som resurs, i form av laxräkning och elfiskeinventeringar, samt vårt nyttjande av den resursen, i form av statistikuppföljning och fångstrapportering. Fisket är fångstkvoterat genom att varje fiskare endast kan köpa tre laxplomber för fångst av tre laxar per säsong. Fångstrapportering är obligatoriskt.

Med ett väl skött fiske och noggrann fångstrapportering av sportfiskarna under den nya fiskeperioden skapas förutsättningar för en permanent införsel av älvdalsspecifik förvaltning.

För vidare information: www.ranealven.se

Fiskekort till Råneälven Norra fiskeområde säljs via: Fiskekort.se

Kategorier: Strömmande vatten, Fiske | Taggar: fiskekort.se |

Nyhetsarkiv