Nu levererar gäddfabrikerna yngel!

gaddsprattel_800
En handfull gäddsprattel i miniformat! Foto: Rickard Gustafsson
Leken har gett resultat: längs hela ostkusten simmar det just nu ut små minigäddor från våra restaurerade våtmarker. Ett exempel på en ny våtmark som levererar är Kyrksjön.

Provfiske efter yngel
Att gäddleken lyckats i den nyligen restaurerade våtmarken Kyrksjön i Grödinge har nu bekräftats. Efter en kall vår drog värmen in över landet i början av maj. Även om det bara var tillfälligt triggades gäddynglen att börja lämna våtmarken. Hittills har drygt 300 gäddyngel noterats i yngelfällan innan en ny kallfront fick utvandringen att avstanna. Uppskattningsvis finns tusentals gäddyngel kvar i Kyrksjön som potentiellt kan producera 100 000-tals yngel.

– De utvandrande ynglen mäter mellan 2-4 cm men redan i detta stadie syns det tydligt vilken art det rör sig om, inte minst på beteendet. Redan som riktigt liten börjar de äta sina ”småsyskon”! Det ska bli mycket spännande att se hur många yngel som lämnar våtmarken såhär nära inpå restaureringen och det är viktigt att studera och följa utvecklingen över tid, kommenterar biologen Rickard Gustafsson.

Fortsatt arbete viktigt
Sannolikt kommer det dröja några år innan Kyrksjön ger en riktigt stor effekt då det bland annat tar tid innan lämplig vegetation etablerar sig. Gäddan är helt beroende av växtlighet, för både leken och för ynglens uppväxt. De första dagarna efter kläckning sitter ynglen fast på gräsvegetation med hjälp av en liten sugplatta på huvudet. När de blir frisimmande skapar vegetationen ett viktigt skydd. Under sommaren kommer nu stora ytor av Kyrksjön stubb- och vegetationsfräsas. Detta optimerar växtligheten och gynnar gräsartade växter som är helt livsnödvändiga för gäddan. Delar av våtmarken kommer även att betas av kor vilket skapar en långsiktig och naturlig skötsel av våtmarken.

Mer information: Rickard Gustafsson, 08-410 806 29, rickard.gustafsson@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv