Hjälp till att rapportera sjuk fisk i sommar

dod_lax_torne_800
Sjuk lax från Torne älv. Foto: Ove Pekkari
Under sommaren ska Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillsammans med finska motsvarigheten Evira undersöka de sjukdomar som förekommit på uppvandrande lax och öring de senaste åren.

För att öka kunskapen om bland annat omfattningen av sjukdomen har SVA skapat en mobilvänlig rapporteringsportal. Här kan man via ett formulär rapportera in när man hittar eller fångar sjuk/skadad/död fisk och bifoga bilder på den sjuka fisken.

– Portalen är i dagsläget tänkt att vara ett verktyg för att vi ska kunna få in mer data om hur omfattande problemen med laxfiskar är eftersom vi bara planerar att obducera fisk från Mörrumsån och Torneälven.  Det går att rapportera andra arter, men då får man själv fylla i vad man hittat, berättar Charlotte Axén, på Avdelningen för djurhälsa på SVA.

Fungerar rapporteringsfunktionen tillfredställande är det SVA:s avsikt att fortsatt använda portalen rent allmänt för att övervaka läget på vildfisken i Sverige. Något som är mycket positivt då kunskapen om vilda fiskars sjukdomar är begränsad.

Rapporteringssidan som nu ligger skarpt finns på: https://rapporterafisk.sva.se.

Kategorier: Miljö, Fiske | Taggar: laxsjukdom |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv