Lyckad Gårdsjökonferens i Stenungsund

gardsjokonferensen_s...
Avslutande paneldebatt. Foto: Bengt Olsson
Närmare ett 70-tal intresserade var på plats 7 april på kulturhuset Fregatten i Stenungsund när Gårdsjöstiftelsen arrangerade en konferens om kväve, kvicksilver och kalkning.

Programmet för dagen var mycket brett och presentationerna omfattade så vitt skilda ämnen som aktuell information från Naturvårdsverket om begränsningen av luftburna utsläpp till IVL:s mångåriga mätningar av kvävegödsling av skogen vid Gårdsjön. Medarrangörer till konferensen var IVL Svenska Miljöinstitutet, Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Det är värdefullt med ett öppet forum för frågor om luftföroreningar, försurning och kalkning. Här kan ideellt engagerade fiskevårdare, kommunala tjänstemän och myndigheterna mötas. Nu kom exempelvis deltagare ända från Härjedalens och Bergs kommuner i Jämtlands län. Sportfiskarna hoppas på en ny konferens inom kort, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Ett kort axplock från presentationerna:
Forskaren Erik Degerman från SLU presenterade intressanta slutsatser från rapporten ”Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten”. Mer om detta finns i en egen nyhet här. Erik som är en av landets största auktoriteter på sötvattensfisk briljerade dessutom med sina kunskaper om vilken slags felvandrande laxar det var som börjat dyka upp i Västkuståarna.

John Munthe, IVL, informerade om globala utsläpp och lokala effekter av kvicksilver. Intressanta fakta: en stor del av de globala utsläppen idag kommer från relativt småskaligt guldvaskande där kvicksilver används för att anrika guld.

Anja Lomander, Markspecialist på Skogsstyrelsen, presenterade myndighetens rekommendationer för att undvika körskador och därigenom minska kvicksilverutlakning vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder. Körskador är ett stort och ökande problem, trots omfattande informationsinsatser.

Peringe Grennfelt, IVL, Pratade om kväve i ett internationellt perspektiv: utsläpp av kväve är ett fortsatt problem och bidrar bland annat till fortsatt försurning. Storskaligt jordbruk och trafik är två stora utsläppskällor. Minskad köttkonsumtion och en omställning av jordbruket är ett sätt att minska kväveutsläppen.

Konferensens samtliga presentationer finns på Gårdsjöstiftelsens hemsida.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv