Historisk storseger för miljön: urminnes hävd är inget tillstånd

muskaan_atgaard_800
Nu är det öppet mål för länsstyrelserna att kräva miljöåtgärder! Foto: Tobias Fränstam
Mark- och miljööverdomstolen har nu genom tre domslut dömt ut urminnes hävd som jämförbart med tillstånd. Domarna kan inte överklagas vilket innebär att de blir vägledande. Detta innebär att alla äldre vattenkraftverk och dammar som saknar tillstånd nu måste söka tillstånd enligt miljöbalken. Fler fiskvägar och utrivningar är en konsekvens av domen. Sportfiskarna har varit drivande i två av målen.

– Nu är det upp till länsstyrelserna att förelägga alla verksamheter som har stöd av äldre rättigheter att söka tillstånd enligt miljöbalken. Det rör sig bland annat om hundratals äldre tillståndslösa vattenkraftverk över hela landet som nu kan miljöanpassas till nytta för livet under vattenytan och för ett bättre sportfiske, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Läs domarna här:

Dom om Allareds mölla

Dom om Horsabäcks kvarn

Dom om Bergfors Kraft AB

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv