Anmäl dig till Gårdsjöstiftelsens konferens!


Foto: Markus Lundgren
Programmet är nu klart för den öppna konferensen om försurning, vatten- och luftvårdsfrågor 7 april i Stenungsund.

Konferensen övergripande teman är kväve, kvicksilver och kalkning. Från programmet kan bland annat nämnas att Erik Degerman kommer att presentera slutsatser från den nyligen publicerade rapporten ”Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten”. Havs- och vattenmyndigheten syn på kalkningens status presenteras av Ingemar Abrahamsson: ”Kalkningen i Sverige - nuläge och förändring”.

Kvicksilver i vatten och fisk är ett mycket engagerande och viktigt ämne för sportfiskare som konsumerar sin fångst. I Stenungsund tas kvicksilverfrågan upp via två föredrag: ”Kvicksilver: globala utsläpp och lokala effekter” av John Munthe, IVL, samt ” Körskador och kvicksilver - åtgärder inom skogsbruket” Anja Lomander, Skogsstyrelsen.

Kväveproblematik och beräkning av återhämtningen efter försurningen är andra inslag på det faktaspäckade programmet som avslutas med frågor och paneldiskussion.

Läs hela programmet här.

Info konferensen:
Avgift: 495:- inkl. kaffe + lunch (konferensen är gratis för skolungdomar).
Tid & plats: 9.00 – 16.30 i Stenungesalen, Fregatten, Stenungsund. Dagen inleds med fika.
Anmälan: svante.hultengren@naturcentrum.se
Ange ev. vegetarisk kost.
OBS! Sista anmälningsdag 23 mars.
Info: 0705 – 38 45 24

Arrangörer:
Gårdsjöstiftelsen
IVL Svenska Miljöinstitutet
Sportfiskarna
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Välkomna 7 april!

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv