Många nya gäddfabriker tack vare miljonbidrag från HaV

Fler gäddfabriker förbättrar för fiskbestånden längs ostkusten. Foto: Lars Vallin
Genom pengar från Havs- och vattenmyndigheten kommer Sportfiskarna under de kommande fyra åren att utöka arbetet med att anlägga fler gäddfabriker.

– Pengarna är ytterst välkomna, speciellt som nya förändringar i landsbygdsprogrammet och europeiska havs- och fiskeriprogrammet gör det svårt för oss att söka medel för fortsatta fiskevårdsåtgärder säger Lars Vallin, projektledare inom rovfiskprojektet.

I den nya fiskevårdssatsningen kommer Sportfiskarna nu att ansvara för arbetet med att ta fram nya områden för anläggande av gäddfabriker. Projektet sker i samverkan med sju kustlänsstyrelser, från Blekinge i söder till Uppsala i norr, med länsstyrelsen i Stockholm som huvudman.

Målsättningen i projektet är att under de närmaste fyra åren planera och genomföra restaureringsinsatser i kustmynnande vattendrag, där reproduktion av rovfisk och minskad näringsbelastning till Östersjön ska prioriteras.

Sportfiskarna, som ansvarat för ansökan till projektet, ges därmed möjligheter till fortsatt verksamhet på ett framgångsrikt tema. Fler gäddfabriker bidrar på ett påtagligt sätt till friskare fiskbestånd i friskare vatten, och till ett bättre fiske.

Läs mer om gäddfabriker här.

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv