Hur förändrar Girjasmålet fjällfisket?


Fjällfisket har mycket stor betydelse för friluftslivet och fisketurismen. / Foto: Bengt Olsson

Gällivare tingsrätt gav i tisdags Girjas sameby rätt att bestämma över småviltsjakten och fisket i det geografiska område som ingår i samebyn. Vad detta på sikt kan innebära för fjällfisket är ännu oklart. Om staten väljer att överklaga kan det dröja flera år till innan det finns en slutlig dom.

Domen i tisdags innebär att rätten gick emot riksdagens beslut från 1993 om att låta staten förfoga över rättigheterna. Fisket på renbetesfjällen är idag till stor del administrerat av Länsstyrelserna och upplåtet för allmänheten via möjligheten att köpa fiskekort.

– Sportfiskarna vill vi ha en fortsatt god tillgänglighet för allmänheten oavsett vem som förvaltar fjällfisket. Det är av betydande allmänintresse att kunna bedriva ett hållbart fjällfiske och det har mycket stort värde för friluftslivet. Vi kommer naturligtvis att noga följa denna fråga framöver, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv