Nyheter i Storfiskregistrets regler


Foto: Storfiskregistret / En av årets nya registreringar: Ragna Asproths fantastiska röding från Malgomaj på 8080 gram.

I vanlig ordning har vi haft en novemberdebatt där initierade sportfiskare har fått chansen att tycka till om Storfiskregistreringens regler. Vi tar även in synpunkter och idéer under hela året för att utvärdera och se över regler, minimivikter mm. Nu kommer årets uppdatering.

Grundinställningen är att ändra så lite som möjligt för att få ett register som ger fakta och information som över tid blir jämförbar och användbar. Små justeringar, ibland bara formuleringar, kan dock vara nödvändiga att göra, för att storfiskregistreringen fortsatt ska ha en hög status och fungera så smidigt som möjligt.

Nytt för 2016
Vi behåller samtliga minimivikter oförändrade. Förslag om viktändringar på exempelvis populära arter som piggvar eller bonito har tagits under övervägande. Men när det gäller piggvar anser Sportfiskarna att arten trots allt inte är så storvuxen i hela sitt utbredningsområde, som den visat sig vara i ett mindre område på Västkusten, varifrån merparten av anmälningarna kommer.
Boniton är en nykomling i svenska vatten. Den har registrerats i stort antal under 2015, men historiskt sett är den ännu mycket ovanlig och kommer av den anledningen fortsättningsvis kunna registreras över den allmänna minimivikten 250 gram.

Bäckröding
Nya regler. För ett par år sedan valde vi att låta regnbågar från samtliga vatten storfiskregistreras. Nu gör vi samma sak med bäckrödingen, då båda dessa arter är inplanterade fiskar, som ibland rymmer, ibland flyttas. Men de är båda populära sportfiskar som bör få sin plats i Storfiskregistret. Så, från och med 2016 kan alltså bäckrödingar över 1,0 kilos vikt registreras från samtliga svenska vatten.

Bättre foton krävs
Allt fler har tillgång till en mycket funktionsduglig kamera. Antingen som separat digitalkamera, eller via sin mobiltelefon. Vi kommer kräva bättre foton, bland annat för att kunna artbestämma anmälda fiskar. I reglerna står det numer:

”För arter som är svåra att artbestämma, eller lätt förväxlas med andra arter måste fotografiets kvalitet vara sådant att det utan tveksamheter går att bestämma arttillhörighet. Det ska gå ett urskilja detaljer som fjäll, taggstrukturer, fenstrålar etc. Ett exempel på sådan art är stäm. Om fotona är av alltför dålig kvalitet förbehåller sig Sportfiskarna rätten att underkänna fisken för registrering.” Tänk alltså en gång extra när du tar dina bilder, så de blir skarpa, tydliga och tillräckligt stora.

Platsangivelsen viktig
En annan viktig detalj är angivandet av fångstplats. Vi har förtydligat reglernas formulering. Så här står det numer:
OBS! När det gäller fångstplats ska namn på vattnet (det vill säga sjö, å, älv, fjärd, havsområde etc) anges. Ange kommun, närmaste ort, eller platsnamn vid fiske i geografiskt omfattande och stora vatten som stora insjöar, kust, eller älvar/stora åar, så att inga tveksamheter föreligger. (Skriv till exempel: ”Dalälven vid Hedemora”, ”Vänern, Mariestad”, ”Ronneby skärgård” etc.).
I de fall då vattnet saknar namn, som i vissa dammar, ska närmaste tätort eller annat platsnamn uppges. För fisk fångad i havet ska antingen position, eller namn på plats/vrak/rev etc anges, där så är möjligt. Fångstdjup/fiskedjup är obligatoriskt för fiske i marin miljö.”

Tack för alla synpunkter och hejarop under 2015. Och välkommen med din storfiskanmälan under 2016.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Storfiskregistret | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv