Oro i Värmland för kalkningen 2016


Kalkpriserna går upp vilket borde justeras i tilldelningen. Foto: Rolf Johansson
Värmlands kalkningsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län och vattenråden i Värmland har samtliga skickat skrivelser till HaV där oro uttrycks angående medelstilldelningen. Orsaken är att en ny upphandling av kalk har gett en 12 % kostnadsökning, vilket HaV inte verkar ha tagit hänsyn till i det preliminära beskedet om fördelning till Länsstyrelserna för 2016.

Länet har haft mycket gynnsamma priser på kalk efter en tidigare upphandling. Men nu när avtalet löpte ut gick priset, efter den nya upphandlingen, upp till en mera normal nivå. Skillnaden är omkring 3 miljoner högre kostnader för kalk. I det preliminära beskedet ligger fördelningen kvar på samma nivå som de två senaste åren. Man har alltså inte tagit höjd för några kostnadsökningar.

Det är oklart om den ansvariga ledningen på HaV kommer att ta hänsyn till de ökade kostnaderna för kalkningen i Värmland vid den kommande fördelningen. Värmlands läns kalkningsförbund har därför tagit initiativ till att bjuda in HaV till ett möte efter årsskiftet om den uppkomna situationen.

– Vi hoppas att man kommer att lyssna på oss och ta höjd för kostnadsökningen i kommande fördelning. Gör man inte det riskerar man att få avsluta kalkningsverksamheten i ett antal sjöar och vattendrag, trots att de fortfarande är försurade. Det skulle inte bara innebära försämrad vattenkemi, skador på ekologi och vattenmiljö, utan också att man kastar bort tidigare investerade medel, kommenterar Jens Andersson, kalkningshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland.

Kategorier: Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv