Försurningskonferens i Stenungsund april 2016


30 års elfiskestatistik ligger till grund för rapporten om kalkeffekter i rinnande vatten. Foto: Markus Lundgren
Boka redan nu upp 7 april 2016 i kalendern, då arrangeras en öppen konferens om försurning och kalkning på Fregatten Konferens i Stenungsund. Bakom konferensen står Gårdsjöstiftelsen, IVL och Sportfiskarna.

Alla intresserade av försurningsfrågor är välkomna till konferensen. Preliminärt programupplägg är ett brett fokus på försurning och kalkning. Ett särskilt tema kommer att vara den kvarstående problematiken med kväveutsläpp.

Aktuellt om pH-mål
En av de redan inbokade föredragshållarna är forskaren Erik Degerman från Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua. Erik kommer att prata om kalkeffekterna på fisk i rinnande vatten som nyligen utvärderats i en rapport beställd av HaV. De förstudier till rapporten som presenterats har bland annat pekat på att det nuvarande pH-målet 5,6 för öring sannolikt ger för små marginaler vid surstötar. Materialet omfattar 30 års kalkning i rinnande vatten utvärderat via elfiskestatistik. Rapporten är kraftigt fördröjd men ska nu publiceras efter årsskiftet.

Mer detaljerad information om programmet kommer senare.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv