Klart med rejält ökat anslag till HaV 2016


Mer pengar till HaV som skulle kunna användas för bättre vattenmiljö i form av exempelvis fortsatt kalkning. Foto: Rolf Johansson
Riksdagen sa igår ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård. Det innebär bland annat att 751 565 000 kronor fördelas till anslaget 1:12 Åtgärder för havs och vattenmiljö.

Havs- och vattenmyndigheten får därmed ett ökat anslag med omkring 55 miljoner kronor för 2016. Ökningen är i linje med den höstbudget som regeringen presenterade för ett år sedan men som då blev nedröstad.

– Regeringens fördelning innebär en mycket välkommen förstärkning av arbetet med vattenmiljön. Sportfiskarnas förhoppning är att medlen i största möjliga mån omsätts i konkreta miljövårdsåtgärder. För sportfiskets del är exempelvis restaurering av vattendrag, utrivning av vandringshinder och fortsatt kalkning viktiga åtgärdsområden som gärna får tilldelas mer resurser, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Utgiftsområdet Allmän miljö-och naturvård tilldelas nu totalt 7,7 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2016. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. För vattenmiljöns del skulle detta exempelvis kunna innebära ett utökat arbete med åtgärdsprogram för marina områden. Hur Havs- och vattenmyndigheten får använda anslaget 1:12 anges i det regleringsbrev som kommer efter att budgetprocessen avslutats.

Läs betänkandet för Allmän miljö- och naturvård här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv