Pris till Sportfiskarnas regionkontor i Visby


Sportfiskarnas medarbetare Nicka Hellenberg, Joel Norlin och Lars Vallin tar emot priset. / Foto: Josefin Sundin

Naturskyddsföreningen Gotland delar varje år ut ett naturpris. I år blev det Sportfiskarnas regionkontor i Visby som fick ta emot priset för sitt omfattande naturvårdsarbete med praktisk fiskevård.

Naturskyddsföreningen Gotlands motivering för priset lyder:
"Med ett stort engagemang och målmedvetenhet har Sportfiskarnas arbete med att åtgärda vandringshinder och att vårda och återskapa vattenbiotoper gett synbara resultat med bland annat fler gäddor och havsöringar i vattnen på och runt Gotland. Fiskevårdsåtgärderna har också fått positiva följdeffekter för andra organismer och för biologisk mångfald, vilket är av stor vikt inte minst på grund av att de flesta vattendrag, sjöar och våtmarker på Gotland har utsatts för omfattande, negativ påverkan under lång tid", skriver Naturskyddsföreningen Gotland i ett uttalande.

Läs mer om olika fiskevårdsåtgärder på Gotland här:

Vandringshinder borttaget i Robbjänsån

Strandängar restaureras på Gotland

Gäddsläpp i Österby myr på Gotland!

Fritt fram för abborrlek i Hau träsk!

Nya våtmarker kan ge hundratusentals gäddyngel

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv