Sportfiskarna yttrar sig om kraftverken i Kävlingeån


Foto: Micael Söderman / Ålen i Kävlingeån måste skyddas från att dö i turbinerna, därför ska kraftverken bort.

I Kävlingeån finns tre kraftverk som nu har ansökt om en så kallad lagligförklaring och tillstånd för verksamheten. Sportfiskarna kräver att samtliga tre kraftverk nekas tillstånd.

Kävlingeån är ett av Sveriges viktigaste vattendrag för den starkt hotade ålen. Ån är samtidigt ett viktigt vattendrag för havsöring och alldeles nyligen hittades åter laxsmolt i ån. Kävlingeåns ursprungliga laxstam slogs ut redan någon gång efter 1952, men ån har potential att både återfå en laxstam och ett större öringbestånd om rätt fiskevårdsåtgärder genomförs. Kraftverken som ansöker om tillstånd är Lilla Harrie, Kvarnviks valskvarn och Bösmöllan, alla i Lunds kommun.

– Samtliga ansökningar har allvarliga brister, bland annat i hur kraftverken ska anpassas för upp- och nervandring för olika fiskarter. Kävlingeån är särskilt utpekad som ett av landets viktigaste vattendrag för ål, därför är minskad turbindödlighet för ålen oerhört viktigt i Kävlingeån, säger Sportfiskarnas föreningsjurist Torkel Blomqvist.

Sportfiskarna konstaterar att en lagligförklaring av anläggningar och tillstånd för verksamheterna enligt ansökningarna innebär en mycket liten produktion av förnyelsebar el, men stora skador för den biologiska mångfalden i ett vattendrag med konstaterat höga naturvärden. Sportfiskarna ser sammantaget så pass omfattande brister i ansökningarna att de bör avslås.

Läs Sportfiskarnas yttrande här.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv