Enorm öring i Testeboån

En fantastisk öringhanne har fångats på film av fiskräknaren i Testeboån. Uppskattningsvis kan den praktfulla öringen väga upp mot 14 kilo!

Uppgifter om att öringen mätte 109 cm (5 cm längre än gällande svenskt rekord) och att den vägt 16-17 kilo har nu florerat i sociala medier. Mats Hebrand, Projektansvarig på Fiskevårdsteknik AB som projekterat, levererat och installerat fiskräknaren, berättar om hur stor öringen kan ha varit i verkligheten.

– Räknaren mätte fiskens höjd till 199 mm. För att få fiskens rätta längd måste den sedan räknas ut med en längd/höjd funktion. På de publika sidorna på www.fiskdata.se visar vi otolkade fiskar där längden räknats ut med en förenklad faktor som skall passa så många fiskarter som möjligt. Med en höjd 199 på mm fick då denna vackra öring en längd på 109 cm. Även om den är ruggigt tjusig tror jag att detta är lite av en överskattning. En mera sansad bedömning stannar vid ca 95-100 cm, berättar Mats Hebrand.

– För att sedan omvandla öringens längd till en vikt kan vi måste man sedan skatta konditionsfaktorn. I detta fall verkar den var hög, till och med mycket hög. Om jag gissar på en längd av 98 cm och en konditionsfaktor på 1,4 får vi en vikt på 13,2 kg. Det gör ganska stor skillnad med någon cm hit och dit liksom om vi ändrar konditionsfaktorn, men säg att den sanna vikten förmodligen ligger någonstans mellan 11,5 och 14,5 kg, avslutar Mats Hebrand.

– Det ursprungliga beståndet av öring i Testeboån slogs ut på grund av vattenkraftsutbyggnad men tack vare målmedvetna och långsiktiga fiskevårdsinsatser har öring av den närliggande Dalälvstammen introducerats och bildat ett eget självreproducerande bestånd. Samma gäller för idag för laxbeståndet i Testeboån som också slogs ut men framgångsrikt återintroducerats med lax från Dalälven. Praktöringen var en sådan vild fisk som rimligen redan lekt flera gånger i Testeboån. Att den nu återvänder är ett gott bevis på att fiskevården fungerat, berättar lokala fiskevårdaren Bernt Moberg.

Följ fiskräknaren i Testeboån här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv