55 miljoner mer till havs- och vattenmiljöarbete

Foto: Tobias Fränstam / Sportfiskarna hoppas på mer medel till konkreta åtgärder som att riva ut vandringshinder i vattendrag.

Under måndagen presenterade regeringen sin höstbudget, där arbetet med åtgärder för havs- och vattenmiljö förstärks med 55 miljoner kronor jämfört med vårbudgeten.

När regeringen presenterade sin höstbudget i början av veckan noterades bland annat en mycket välkommen förstärkning av arbetet med våra havs- och vattenmiljöer, det så kallade 1:12-anslaget, med 55 miljoner kronor. Ökningen är i linje med den höstbudget som presenterades för ett år sedan men som då blev nedröstad.

Regeringen säger att havs- och vattenmiljöarbetet behöver förstärkas bland annat för att öka takten i att nå de havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Exakt hur de extra pengarna kommer att fördelas är ännu oklart, men sedan tidigare har det aviserats en satsning på arbetet med marina skyddade områden. 1:12-anslaget utgör också en väsentlig del av de pengar som fördelas ut till länsstyrelserna och som går till vatten- och fiskevårdsåtgärder runt om i landet.

– En bra och nödvändig ökning av anslaget även om våra vattenmiljöer fortsatt lider av ett enormt åtgärdsunderskott. Det är därför viktigt att pengar kan användas till konkreta åtgärder som restaureringar och fortsatta kalkningsinsatser, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

I budgeten föreslås också en ökning av anslaget för miljöövervakning av framför allt havs- och vattenmiljöer. Sportfiskarna hoppas att mer resurser därmed kan tillskjutas länsstyrelsernas och miljödomstolarnas arbete med tillsyn och prövning av vattenverksamheter, vilket kommer att vara helt nödvändigt för att nå målen med EU:s ramdirektiv för vatten.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv