Därför måste kraftverket i Långforsen stoppas


Foto: Stefan Nyström / Kraftverket i Långforsen.
Viktiga vattenmiljöer och sportfiske i strömmande vatten landet runt hotas nu, du som sportfiskare kan hjälpa till att stoppa kraftverket!

Just nu samarbetar Sportfiskarna, Älvräddarna och sportfiskemedia i en stor informationskampanj för att få Östersunds kommun att inte låta det kommunalägda elbolaget Jämtkraft bygga ut kraftverk i Långforsen. Enligt Jämtkraft kommer kraftverket att producera grön, förnyelsebar el samtidigt som fisken ska kunna vandra fritt i en anlagd fiskväg runt kraftverket. Det låter ju fint! Varför är det då så viktigt att stoppa kraftverket? Vi bad Sportfiskarnas föreningsjurist Torkel Blomqvist förklara.

– Långan är en skyddad älvsträcka enligt Miljöbalken. Trots det fick Jämtkraft i samband med en planerad reparation nyligen tillstånd att bygga ut sitt kraftverk i Långforsen. Problemet med detta är att det skickar en signal till andra elbolag att det är fritt fram att bygga ut existerande kraftverk i andra skyddade älvsträckor. Frågan är alltså större än det enskilda kraftverket, fler skyddade vatten runt om i landet kan hotas av utbyggnad, kommenterar Torkel Blomqvist.

Ingen obetydlig miljöpåverkan
Det finns en hel del viktig bakgrundsinformation om kraftverket i Långforsen som man bör känna till. Kraftverket har inte varit i drift på åratal. Jämtkraft misskötte underhållet av kraftverket till den grad att dammen vid kraftverket delvis rasade under ett högflöde. Detta resulterade i att fisken idag kan vandra fritt genom den raserade dammen. Om kraftverket repareras, byggs ut och tas i drift kommer fiskens möjligheter att vandra att försämras. Fisken riskera att dödas i turbinerna, den fiskvandringsväg som Jämtkraft föreslår har fått kritik av bland annat Länsstyrelsens sakkunniga och av Sportfiskarna. Det är inte säkert att fisken kommer att kunna vandra i fiskvägen. De mycket skyddsvärda bestånden av öring och harr i Långan riskerar därför att påverkas negativt. Även Sportfisket kommer att påverkas negativt.

– Enligt Sportfiskarnas uppfattning är det uppenbart att en utbyggnad av det befintliga kraftverket inte innebär en obetydlig miljöpåverkan. Här är det svårt att förstå Mark- och miljööverdomstolens dom, kommenterar Torkel Blomqvist.

Du kan hjälpa till!
Via Fiskejournalens hemsida kan man skicka ett brev till kommunalrådet i Östersund, AnnSofie Andersson, med budskapet att kraftverket ska stoppas. Ju fler som bidrar desto större press på kommunen. Samtidigt som vi skickar brev planeras även fler aktiviteter och infokampanjer mot kommunen. Sportfiskarna, Älvräddarna och Kammarkollegiet har även överklagat till högsta instans för att stoppa kraftverket.

– Vi vill att alla sportfiskare deltar i vår kampanj för att få Östersunds kommun att som ägare stoppa kraftverket. Skicka brevet oavsett var du bor eller var du fiskar, det här handlar om vattenmiljö och sportfiske i hela landet, avslutar Torkel Blomqvist.

Skicka brevet till AnnSofie Andersson här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: Långforsen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv