Provsvar visar: UDN hos lax i Torne älv

Foto: Ove Pekkari / Svampangripen lax från Torne älv. Svampangrepp kan uppstå både vid sjukdom och från mekaniska skador.

Nu visar två av de prover från fyra laxar från Torneälven som Länsstyrelsen i Norrbotten sänt in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys, att laxarna bar på hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros (UDN).

– Varför just Torne älv drabbats i sommar kan vi inte svara på. Det är inte heller alls säkert att alla svampangripna laxar har UDN, även exempelvis mekaniska skador kan orsaka svampangrepp. Vi skulle vilja kunna genomföra en mer omfattande provtagning nästa sommar för att få bättre kunskap om laxarnas sjukdom, samt när och var laxarna blir sjuka under lekvandringen, kommenterar Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA.

Ett problem med att ta prov från sjuka laxar är att SVA saknar egna medel för att undersöka vild fisk. Undersökning av vild fisk vid enstaka sjukdomsfall eller utbrott är därför beroende av extern finansiering. De prover som nu tagits på lax från Torne älv har bekostats av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Lokala sportfiskare i Tornedalen har under sommaren uttryckt missnöje med att så få laxar provtagits och att det saknas resurser för undersökning.

– Vi har börjat skissa på en större insats för provtagning sommaren 2016. Detta skulle kunna ske i samverkan med finska livsmedelsverket Evira, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Det ideala vore att vi hade möjlighet att åka upp och obducera och ta prover på plats. Det skulle höja kvalitén på proverna och göra det möjligt för oss att även observera sjuka laxar direkt i älven. Men vi behöver medel för att kunna göra detta. Vi vill öka kunskapen och få möjlighet att undersöka sjuka fiskar men SVA kan tyvärr inte finansiera detta själv, berättar Charlotte Axén.

OM UDN
UDN är en smittsam hudsjukdom vars orsak ännu är okänd, en teori är att den orsakas av virus. Den drabbar främst lax och havsöring, uppträder framförallt hos lekvandrande fisk och har påvisats i flera älvar utmed svenska Östersjökusten. Sjukdomsutbrott har hittills uppträtt oregelbundet med några få till ett flertal års mellanrum. Drabbade fiskar uppvisar först ytliga hudskador i form av flera centimeter stora cirkelrunda huderosioner på framförallt huvudet, men även på kroppen. Huderosionerna blir sedan ofta sekundärt infekterade med algsvamp, vilket resulterar i att fisken också får ludna brunaktiga fläckar på huvud och kropp. Det är svampinfektionen som dödar fisken.

Men glädjande besked från elfisket!
De första preliminära resultaten av årets elfiske i Torneälven visar på väldigt höga tätheter av laxungar i älvsystemets övre delar. Detta visar då att trots fjolårets sjukdomsutbrott lyckades laxarna väldigt bra med leken. Nu genomförs elfisken även på finska sidan av älven och i de lägre delarna av Torne älv. Alla resultaten kommer att sammanställas senare i höst.

– Nästa sommar blir det mycket viktigt att följa upp årets lek i Torne älv. Då kan vi se om sommarens laxsjukdom har påverkat lekresultatet, kommenterar Stefan Stridsman, Vatten- och fiskeenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Hittills i år har strax under 60 000 laxar registrerats i Torne älv av fiskräknaren i Kattilakoski. Ifjol registrerades drygt 100 000 laxar i älven, vilket är största antalet i modern tid. Även i fjol rapporterades sjuka laxar. Hur omfattande laxdöden var både i fjol och i år är omöjligt att säga.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: laxsjukdom |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv