Sportfiskarna inventerade gäddlek i Klarälven

Foto: Joakim Eriksson

Under våren har Sportfiskarnas regionkontor i Värmland inventerat lekområden för gädda i nedre delen av Klarälven och Klarälvsdeltat. På 16 av 18 undersökta lokaler hittades gäddyngel vilket visar på områdets betydelse för gäddans reproduktion.

Inventeringen genomfördes då Karlstad kommun planerade fördämning och översvämningsskydd till ett förmodat viktigt lekområde för bland annat gädda. Studien kan följas upp med inventeringar i framtiden samt användas som underlag vid samråd för exploatering i området som har höga värden för sportfisket.

Vid inventeringen av gäddyngel användes specialbyggda håvar som drogs längs förutbestämda sträckor i potentiella lekområden. Metoden och håvarna har tagits fram av SLU och Sötvattenslaboratoriet och har tidigare använts för inventering av gäddyngel i Vänern och Vättern.

Preliminära resultat visar även att det är stor skillnad i när gäddynglen kläcks på olika platser. På skyddade platser med högre temperatur tidigt under studien hittades yngel först, larver där hade också en större medelstorlek. Även visuell inventering av lekområden från båt och land utfördes. Studien genomförs med stöd av fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen Värmland.

Kontakt: Simon Jonsson, 076-8937570, simon.jonsson@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Värmland, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv