Laxsjukdom i norr inget enkelt problem


Foto: Ove Pekkari / Döda och svampangripna laxar i Torne älv oroar lokala sportfiskare.

Som i fjol har svampangripna laxar dykt upp i norrlandsälvarna, bland annat i Torne älv. Länsstyrelsen i Norrbotten följer upp laxsjukdomen via provtagning och elfisken av smolt. Även Sportfiskarna följer denna viktiga fråga.

Stefan Stridsman på Vatten- och fiskeenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län har lämnat provrör till sportfiskare längs Torne älv. Fångas någon lax som ser potentiellt sjuk ut ska en bit av laxens hud stoppas ned i ett provrör med formalin för senare analys på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det är dock inte svampangripna laxar som ska provtas eftersom svamppåväxt är en sekundär skada. Inga självdöda laxar ska heller provtas.

– Vi har fått direktiv från SVA att bara ta prover från laxar som har någon form av hudangrepp men som inte är svampangripna. Svampangripna laxar går inte att analysera för den primära potentiella sjukdomen. Det är inte svampangreppet som är själva sjukdomen utan det kommer på grund av sjukdomen eller på grund av att laxen utsatts för en mekanisk skada eller att den är försvagad av någon annan anledning. Det är alltså mycket svårt att säga om svampangripna laxar ens egentligen är sjuka, berättar Stefan Stridsman.

Omöjligt säga hur många laxar som är sjuka
Hur stor andel av laxarna som potentiellt är sjuka och hur hög dödligheten är i den gigantiska Torne älv med biflöden är omöjligt att säga. Det har observerats en del döda laxar längs älvarna, exempelvis från Anttisområdet. De analyser som gjordes på provtagna laxar i Sverige och Finland förra året gav inte heller några tydliga svar. Varken angrepp från bakterier eller virus gick att tydligt belägga. En viss dödlighet är även alltid naturlig bland lekvandrande laxar. Provtagningen kommer nu att fortsätta om misstänkta sjuka laxar fångas.

– Det viktigaste vi gör nu för att övervaka laxbeståndets utveckling är att kontrollera smoltproduktionen. Vi elfiskar samma lokaler varje år och kan nu i år exempelvis följa upp fjolårets lekresultat. Finska myndigheter har även en smoltfälla där man räknar utvandrande smolt. I oktober kommer årets elfisken att vara sammanställda, skulle vi då se en markant minskning av tätheten av årsungar som kommer från fjolårets lek får vi ta ställning till detta resultat då. I dagsläget vet vi egentligen ingenting, säger Stefan Stridsman.

Laxen en viktig och gemensam sak
Gränsälven Torne älv är en gemensam angelägenhet för båda ländernas myndigheter som samverkar med utbyte av information om exempelvis provtagning, elfisken och smoltutvandring. Nu när laxen tack vare regleringarna av yrkesfisket åter stiger i stort antal i älven finns möjlighet till utveckling av sportfiske och regional turistnäring och naturligtvis oroas då även många av att det dyker upp svampangripna och döda laxar i älvsystemet.

– Vi har kontaktpersoner läns Lainio älv, Torne älv och Muonio älv som rapporterar olika observationer av lax till oss. Fångar man en potentiellt sjuk lax kan man även fotografera laxen och kontakta oss. Men än så länge kan man inte säga att det finns en tydlig hotbild för laxen, säger Stefan Stridsman.

– Oron hos sportfiskare och turistfiskeentreprenörer är något som måste tas på allvar. Det skulle vara positivt om SVA och Länsstyrelsen hade mer resurser för provtagning i samarbete med lokala sportfiskare. Men man ska vara medveten om att även om man skulle hitta orsakerna till laxsjukdomen är det omöjligt att behandla sjuk vildlax i älven. Starka laxstammar är därigenom det bästa skyddet mot sjukdomar. I det stora hela har de senaste årens laxuppgångar varit en stor framgång för laxbestånden, kommenterar Glenn Douglas, Sportfiskarna Region Norr.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: laxsjukdom |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv