TV4 uppmärksammar Sportfiskarnas gäddfabriker

Våtmarker är perfekta livsmiljöer för gäddyngel. Foto: Micael Söderman.

TV4 var tillsammans med miljöminister Åsa Romson nyligen på besök i en av Sportfiskarnas restaurerade våtmarker, ett inslag som sändes på riksnyheterna under lördagen.

I inslaget berättar Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson och projektledare Nils Ljunggren om arbetet med att återskapa rovfiskarnas ursprungliga reproduktionsområden.
-Det finns inte tillräckligt med pengar i dagsläget för att göra alla de åtgärder vi vill göra, säger Anders Karlsson.

Han får medhåll av miljöminister Åsa Romson, som tillsammans med TV4 gjorde ett besök vid Kyrksjön utanför Botkyrka, en av Sportfiskarnas senaste gäddfabriker. Miljöministern håller med om att det funnits för lite pengar till den här typen av prioriterade åtgärder, men att regeringen nu gör en kraftig ökning av anslagen för biologisk mångfald.

I en finsk undersökning har man konstaterat att den kustlevande gäddan i vissa områden har minskat med över 95 % de senaste 70 åren. Längs svenska kusten har man sedan 1990-talet sett en kraftig nedgång hos bestånden av gädda och abborre i Östersjön. Inom ramarna för Sportfiskarnas rovfiskprojekt är åtgärdandet av vandringshinder samt anläggning och restaurering av våtmarker de prioriterade fiskevårdsåtgärderna. Sedan projektet startades 2011 så har närmare 100 hektar våtmarker skapats, 300 hektar befintliga lekområden har tillgängliggjorts genom att vandringshinder har tagits bort och i ca 50 km vattendrag kan nu fisken vandra fritt. Under 2014 färdigställdes 10 våtmarker.

Se hela TV4-inslaget här.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: gäddfabriker |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv