Fiskväg för asp klar i Sävaån

Foto: Linda Svensson / Nästa vår är det fritt fram för lekvandrande asp!

Under de senaste veckorna har Sportfiskarna färdigställt en fiskväg i Sävaån vid Viks kvarn, i Enköpings kommun.

Fiskvägen har anlagts i en tidigare torrfåra och vattenflödet har sedan dirigerats om till fiskvägen som nu är anpassad för vandrande fiskar. Projektet som främst inriktar sig på lekvandrande asp har finansierats av Ge fan i våra vatten och Bra Miljöval. Förstudien är finansierad av Länsstyrelsen i Uppsala som också har yttrat sig kring resultatet av projektet:

– Otroligt bra jobbat av Sportfiskarna! Länsstyrelsen har målmedvetet satsat fiskevårdsmedel för att både öka kunskapen om asp men även på förstudier för den här typen av åtgärder under de senaste åren. Det känns väldigt bra att detta nu mynnar ut i konkreta åtgärder. Att ge fisk möjlighet att vandra i vattendrag är en av de högst prioriterade åtgärderna för att nå kraven i EU:s vattendirektiv. En viktig poäng här är ju att det här inte bara gynnar asp utan rad andra fiskarter som också använder vattendragen som lek- och uppväxtområden. Nu har vi fått finansiering av HaV för att jobba vidare med vandringshinder de närmaste fyra åren. Jag kan inte tänka mig en bättre åtgärd som startskott på projektet Åtgärder för Asp ASAP, kommenterar Daniel Brelin, Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Uppsala.

Uppföljning nästa år
Nästa vår blir det spännande att följa aspens lekvandring i Sävaån. Sportfiskarna kommer att genomföra provfisken för att märka de vuxna individerna med så kallade PIT tags (små sändare) för att sedan kunna följa dem upp i ån via utrustning som läser av dessa sändare. På så vis kan man se om fiskvägen fungerar i befintligt skick eller om den behövs justeras på något sätt. När man bygger fiskvägar i sten får man vara beredd på att vattnet med sin enorma kraft kan komma att flytta på stenarna under högflöden. Fiskvägen kommer alltså att behöva övervakas och underhållas.

– När nu aspen har möjligheten att simma högre upp i systemet så väntar omkring 1300 kvadratmeter fina lekområden innan nästa vandringshinder i ån. Även detta vandringshinder kommer vi att se över för möjliga åtgärder inom de närmsta åren. Åtgärderna för asp i Sävaån kan stärka beståndet lokalt runt Ekoln i Mälaren och ge ett bättre sportfiske efter denna starka och häftiga fisk, berättar Linda Svensson, projektledare på Sportfiskarnas regionkontor Mälardalen.

Mer info: Linda Svensson, 08-410 80 681, linda.svensson@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv