Sportfiskarna vann om Fållnäsviken

 

 

Många reproduktionsområden hotas av smygexploateringen. Foto: Tobias Fränstam

Trots obefintligt stöd från länsstyrelsen och avslag i Mark - och miljödomstolen har Sportfiskarna fortsatt driva ärendet om en omfattande olovlig muddring i Fållnäsviken i Nynäshamns kommun. Nu har Sportfiskarna fått rätt i Mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen skickar nu tillbaka ärendet till länsstyrelsen. Det kan vara aktuellt att förelägga markägaren att vidta fiskefrämjande åtgärder, alternativt att betala en särskild fiskeavgift.

- Hittills har det ofta varit grönt ljus för markägare att smygexploatera kustområden genom muddringar och bryggor, eftersom tillsynsmyndigheten sällan agerar. Den här vägledande domen måste få länsstyrelserna att ta tag i liknande situationer framöver och börja tillämpa miljöbalkens möjlighet till kompensationsåtgärder och fiskeavgifter, säger Christina Lindhagen, sakkunnig på Sportfiskarna.

Olovlig strandexploatering och muddringsingrepp sker kontinuerligt längs ostkustens skärgård. Nästan hälften av alla reproduktionsområden för fisk är idag exploaterade och varje år nyexploateras ungefär 0.5 % av kvarvarande miljöer. Nära tätorter är exploateringstakten ännu högre, kring 1 % per år, enligt en undersökning från 2014.

- Framförallt är ju detta en seger för fisken och kustmiljön. Skärgården är idag utsatt för ett hårt exploateringstryck. Vi kommer fortsätta använda alla medel som finns för att skydda den, säger Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna i Mälardalen.

Läs hela domen i bilagan här nedanför.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |

Attachments

  1. Svea HR M 9073-14 Dom_2015-06-26.pdf 2015-07-01 00:47:53
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv