Sportfiskarna tar över ansvaret för laxutsättningarna i Vättern

Laxutsättning i Vättern. Foto: Sportfiskarna

Det är nu klart att Sportfiskarna tar över som huvudman för utsättningarna av lax i Vättern. Länsstyrelserna som tidigare skött hela hanteringen kommer att fortsätta att vara med i processen, nu i en mer renodlad myndighetsroll.

Sedan 40 år tillbaka sker kontinuerliga utsättningar av lax i Vättern med syfte att kompensera fisket för bortfallet av en nedströmslekande öringstam som slogs ut i början av 1900-talet till följd av utbyggnaden av vattenkraften i Motala ström. Mängden utsatt fisk har varierat under åren och länsstyrelsernas målsättning sedan 2004 har varit att sätta ut 20 000 laxsmolt årligen. Stammen är gullspångslax, som anses var den bäst lämpade stammen för utsättning i Vättern. Gullspångslaxen som odlas härstammar från avelsfisk från Vänern, där kompensationsutsättningar också sker. Avelsmaterialet är detsamma för de bägge sjöarna och fisken finns i samma odlingar.

Länsstyrelserna har i samverkan med berörda fiskodlingar bedrivit ett omfattande arbete för att höja kvaliteten på laxen som sätts ut i Vättern. Förbättringar i odlingarna har i kombination med kvalitetskontroller av fisken, kontroller vid transporter och sumpning av fisk vid utsättningstillfällena medfört bättre kvalitet på den utsatta fisken och en förbättrad överlevnad. Fisket har varit väldigt bra och av allt att döma ökar återfångsterna. Utsättningarna finansieras främst av fiskeavgiftsmedel avsatta för Motala kraftverk samt frivilligt insamlade medel av stiftelsen Mer Lax i Vättern. Eftersom fiskeavgiftsmedlen i nuläget inte täcker kostnaderna för utsättningarna är de frivilligt insamlade pengarna en avgörande pusselbit.

– Det känns väldigt positivt att få jobba med utsättningarna tillsammans med länsstyrelserna, fiskodlarna och det stora ideella engagemanget som finns runt Vättern, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson.

I nuläget ser tillgången på laxungar bra ut i odlingarna och arbetet med fiskutsättningarna kommer att ske i tätt samarbete med länsstyrelserna och fiskets övriga intressenter runt sjön. Länsstyrelserna kommer även fortsättningsvis att ansvara för att pröva tillståndet för utsättningarna, där villkoren som reglerar bland annat mängden fisk, leverantör och kvalitetsgranskning innefattas. Man kommer också att bevilja medel i form av fiskeavgiftsmedel, samt delta i planeringsarbetet för de fortsatta utsättningarna.

– Vi tycker att det här är en väldigt bra lösning där vi kan renodla vår myndighetsroll och vi tror att det kommer att ge en bättre stabilitet för laxutsättningarna i Vättern, säger Anton Halldén, enhetschef på länsstyrelsens fiskeenhet i Jönköpings län.

Mer information:

Peter Belin, Sportfiskarna
peter.belin@sportfiskarna.se

Anton Halldén, länsstyrelsen i Jönköpings län
anton.hallden@lansstyrelsen.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv