50 ton sten skapade fri vandringsväg i Sigtunaån

Sportfiskarna trösklade under början av midsommarveckan bort ett vandringshinder i Sigtunaån, Gnesta. Sigtunaån är en del av Trosaåns vattensystem och utgör förbindelsen mellan Frösjön och Sillen innan Trosaån tar vid.

Ca 50 ton sten av olika storlek placerades ut nedströms vandringshinder för att höja bottennivån och skapa fri passage. Projektet finansierades av pengar från Naturskyddsföreningens miljöfond, ”Bra miljöval” men även i form av sten som kommunen bidrog med. Knappt hälften av den sten som fördelades ut bidrog Gnesta kommun med.

Nu är det fritt fram för fiskarna att passera mellan sjöarna och på sikt kan sträckan även utgöra ett viktigt område för havsöring om man får bort vandringshindren i Trosaån. Många passerande och boende var nyfikna och intresserad av vad som hände längs med ån, vars promenadstråk nu fått ett lyft i form av en mer levande forssträcka.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv