Norsk-svensk försurnings- och kalkningskonferens

Miljødirektoratet og Havs- och vattenmyndigheten inbjuder till en norsk-svensk försurnings- och kalkningskonferens i november.

Datum: 4-5/11 2015.

 Hotell Scandic i Hamar.

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter och ny kunskap om försurning och kalkning i Norge och Sverige. Konferensen är en mötesplats för förvaltningen, forskare, organisationer och andra aktörer inom kalkning och försurning.

Program och anmälningsinformation läggs ut via Miljödirektoratets hemsida i början av augusti.

Deltagande på konferensen är gratis.

Konferensen är ett samarbete mellan Miljødirektoratet och Havs- och Vattenmyndigheten.

Mer info: Hanne Hegseth, Miljødirektoratet, +47 995 87 855, hanne.hegseth@miljodir.no

Kategorier: Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv