Anders Karlsson: stöd knappkampanjen!

Knappkampanjen till stöd för en ny vattenlagstiftning rullar på: över 1000 har nu beställt knappar. Sportfiskarnas generalsekreterare berättar här varför kampanjen, som Sportfiskarna, Älvräddarna och WWF driver gemensamt, är så viktig.

Anders Karlsson: ”Vi har en miljöbalk men vi saknar skydd för våra vattenmiljöer! Det låter otroligt men är tyvärr sant. Den nuvarande vattenlagstiftningen, som ingår i miljöbalken, är en uråldrig lag som syftar till att underlätta exploatering av vatten. För att leva upp till de nationella miljömålen och för att uppnå god ekologisk status enligt vattendirektivet måste det till en ny lagstiftning. En lagstiftning vars främsta syfte är att ge vattnen ett skydd! Vattenverksamhetsutredningen har utarbetat förslag till ny lagstiftning som vi anser håller måttet. Men politikerna tvekar under påtryckningar från kraftindustrin och lantbruksnäringen. Därför måste vi visa att det faktiskt går att införa ett effektivt skydd för vattenmiljöerna, utan att kraftproduktionen kollapsar eller att vårt lantbruk går under. Utredningens förslag innebär i själva verket en mycket begränsad inverkan på dessa verksamheter. Det måste vi få politiker och beslutsfattare att begripa! Detta är en ödesfråga såväl för vattenmiljöerna som för sportfisket. Därför är det viktigt du som sportfiskare stödjer kampanjen!”


Grunden till knappkampanjen är den statliga Vattenverksamhetsutredningen. Den har nu lämnat sina betänkanden till regeringen. För närvarande behandlas dessa i regeringskansliet med målsättningen att kunna lägga ett förslag till riksdagen om ändrad lagstiftning innan årsskiftet. Det är därför viktigt att vi nu gör vårt bästa för att påverka i frågan så att förslaget blir så bra som möjligt ur ett vattenmiljöperspektiv. Under förra året presenterade även Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten en strategi för hur vattenkraften ska kunna miljöanpassas. Enligt den kan vattenverksamhetsutredningens förslag genomföras med en mycket begränsad inverkan på landets vattenkraftproduktion. Det är viktigt att lyfta fram denna väl underbyggda strategi när våra motståndare tar till sina långt större lobbyresurser för att skydda sina vinstintressen.

Stöd knappkampanjen för fria vandringsvägar, bättre vattenreglering och mer miljöanpassad vattenkraft! Beställ din knapp här: www.nyvattenlag.nu

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: vattenverksamhetsutredningen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv