Gunnar Westrin kräver ny lagstiftning för vatten

Sportfiskarna, Älvräddarna och WWF driver gemensamt knappkampanjen till stöd för en ny vattenlagstiftning: Ny lagstiftning för vatten JA TACK. Gunnar Westrin, legendarisk miljökämpe och sportfiskare, berättar varför vi måste förändra vattenlagen.

”För mig ter det sig helt naturligt att vi måste få en ny lagstiftning gällande våra vatten och miljöerna kring dessa. Det kan inte vara meningen att kraftindustrin, men även skogsindustrin med flera, inte ska ta sitt miljöansvar. Torrsträckor och nerhuggen fjällskog är sår som aldrig kommer att läka. Arvet till framtidens barn är redan nu den absoluta mardrömmen och det är vi som är de skyldiga. En av orsakerna till den allmänna destruktionen är suget efter snabba cash, naturligtvis på bekostnad av kraschade miljöer.

För mig är det obegripligt att kraftverksindustrin över huvud taget har fått bygga kraftverk och dammar utan vare sig minimitappning eller omlöp. Arrogansen mot levande organismer har varit flagrant, oavsett om det har gällt fiskar, däggdjur eller människor.

Jag hade en dröm som lärare och det var alla klasser från ettan till nian skulle ha ämnet ekologi på schemat. Då hade förmodligen mycket av det obegripliga varit självklarheter, som att en fisk också är en levande varelse och att ekologiska nischer måste bevaras. Min stora sorg är att så aldrig blev fallet.

Nu hoppas jag på snart bättring, att politiker äntligen tar till sig de allt hetare debatterna om våra sista vildmarker, våra kvarvarande fririnnande älvar och våra förr så stolta berg. Efter snart femtio år på barrikaderna har jag förstått att den ekologiska kunskapen i riksdag och regering inte är den bästa. Det är klart och tydligt slanten som regerar, trots att den gren som mänskligheten sitter på, sakta men säkert håller på att kapas.”  

Stöd knappkampanjen för fria vandringsvägar, bättre vattenreglering och mer miljöanpassad vattenkraft! Beställ din knapp här: www.nyvattenlag.nu

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: Vattenverksamhetsutredningen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv