SSAB stödjer gäddfabrikSSAB i Oxelösund har som första industriföretag beslutat att delfinansiera en av Sportfiskarnas gäddfabriker.

Ett av de största projekten i Sportfiskarnas rovfiskprojekt är restaureringen av den över 30 hektar stora våtmarken Långsjön söder om Nyköping. Projektets projektering har pågått sedan 2011 och våren 2015 gav miljödomstolen tillstånd till att sätta igång med arbetet. Men tyvärr har finansieringsfrågan sett dyster ut för projektet som totalt beräknas kosta mellan 3 och 4 miljoner kronor innan alla åtgärder är genomförda.

Efter att Sportfiskarna i våras besökt SSAB i Oxelösund och föreläst om gäddfiske och gäddfabriker väcktes idén om att företaget skulle kunna bidra med finansiering. Våtmarken ligger nära Oxelösund och förutom att man på SSAB vill bidra till en friskare kustmiljö i närområdet så är många av de över 1 200 anställda intresserade av sportfiske.

- Havet och vår generella miljöpåverkan är oerhört viktiga frågor för SSAB. Vi i Oxelösund jobbar hårt med att effektivisera vår produktion och hushålla med råvaror för att få så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Kristina Branteryd miljöchef på SSAB i Oxelösund. Tillsammans med forskare på Stockholms universitet kan vi se att havet här utanför mår bättre än på väldigt länge och genom att stötta projekt utanför vår egen produktion kanske vi kan se en ännu större miljöförbättring framöver, förklarar Kristina Branteryd

Sportfiskarnas biolog Nils Ljunggren är projektledare för Långsjöprojektet och naturligtvis mycket glad för beslutet.

- Det här innebär att Sportfiskarna tillsammans med markägarna nu kan börja planera för att starta de praktiska åtgärderna med att återskapa gäddans lekplatser vid Långsjön. Med ett så här bra startkapital kan vi hitta EU-finansiering för resten av projektets kostnader.

Långsjön var fram till 1960-talet en rik våtmark och fågelsjö där lokalbefolkningen under vårens översvämningar kunde fånga 50-70 stora gäddor om dagen. Från 1970-talet har området vuxit igen och inga delar av Långsjön är tillgänglig för kustvandrande fisk i dagsläget. Samtidigt som miljön i Långsjön försämrats har mängden gädda i Bråviken utanför mynningsbäcken minskat.

Förutom att restaurera över 30 hektar öppna våtmarksytor innefattar projektet anläggande av två dammvallar, återuppbyggnad av en avsänkt sjönacke, grävning av 3 hektar öppen vattenspegel och bygge av två omlöp. Projektet beräknas pågå fram till 2020.

Vid sidan av att återskapa ett naturskönt område på Tunabergshalvön med stora värden för fåglar och kustvandrande fisk beräknas Långsjön i framtiden årligen hindra över 1,2 ton kväve och 30 kg fosfor att nå Östersjön.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: gäddfabriker |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv