Kyrksjön, en flygande succé

Par av svarthakedopping på boplatsen vid Kyrksjön. Foto: Rickard Gustafsson

Under förra året återställde Sportfiskarna, Botkyrka kommun och markägarna den över 30 hektar stora Kyrksjön som ligger i Botkyrka kommun, söder om Stockholm.

Redan första året är det en otrolig succé säger Sportfiskarnas projektledare Nils Ljunggren. Både gäddlek och yngelproduktion har konstaterats och det yngelprovfiske som gjordes visade också på en enorm produktion av djurplankton och insekter. Alltså är förutsättningarna perfekta för att ynglen ska växa sig tjocka.

Nils berättar vidare att Sportfiskarna hela tiden sett arbetet med Kyrksjön som ett brett naturvårdsprojekt och att syftet också varit att försöka skapa en riktigt bra fågellokal. Att fåglarna trivs råder inget tvivel om berättar Rickard Gustafsson, biolog på Sportfiskarna och inbiten ornitolog. Över hundra fågelarter har under året rapporterats till Artportalen och flera krävande och relativt ovanliga häckarter som svarthakedopping och årta har noterats.

Rickard berättar vidare att intresset för den nyanlagda våtmarken är stort bland fågelskådare, inte minst under den senaste veckan då den ovanliga fågeln Dammsnäppa (Tringa stagnatilis) har skådats i området. Det geografiska läget och de öppna vattenspeglarna kombinerat med stora fina strandängsområden och närhet till skogsområden ger perfekta förutsättningar för en bred grupp fåglar berättar Rickard. Han konstaterar samtidigt att Kyrksjön sannolikt är en av de bästa fågellokalerna i kommunen.

Projektet har beviljats nya medel för fortsatt arbete med våtmarken under kommande år. Etapp två kommer innebära fortsatt avverkning av träd, stubbfräsning, fräsning av strandängar och etablering av bete för en långsiktig förvaltning. Nils berättar slutligen att ett mål också är att tillgängliggöra området med parkering, fågeltorn och stigar.

För mer information: Micael Söderman 08-410 80 625, micael.soderman@sportfiskarna.se

Kategorier: Rovfiskprojekten | Taggar: Gäddfabriker |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv