Ge fan i våra vatten räddar vildlaxen i Kalix älv

Kalix älv är en av Sveriges största vildlaxälvar men under de senaste åren har det varit sämre ställt med återkomster av lax i älven. Nu har Kalix älv ekonomisk förening kommit överens med kustbyn Ytterbyn om att minska fisket med laxfällor i området. Fiskevårdsinsatsen finansieras av Sportfiskarnas projekt Ge fan i våra vatten, Stiftelsen för Östersjölaxen och fiskevårdsområden längs älven.

Överenskommelsen innebär att 17 nya fiskeplatser för fasta fisken arrenderas i fem år. Platserna ligger i Kalix älvs mynning inom Ytterby byamäns område. Kalix älv ekonomisk förening ser mycket positivt på den närmaste framtiden för den vilda laxen i Kalix älv. Föreningen som har ett 40-tal medlemsorganisationer, från fjällen till havet, är tacksamma över att Ytterby byamän upplåtit en betydande del av sina fiskerätter. De kommer nu att ligga i träda i fem år.  Förhoppningen är att den starka nedgången 2014 jämfört med 2013 var tillfällig och att kommande år kommer att ge betydligt större uppvandring av lax. Att begränsa kustfisket i mynningsområdet har en avgörande betydelse för att detta ska bli verklighet.

Rockmusiker och aktiesparare bidrar till fiskevård i Kalix älv
Sedan 2009 har en samling svenska rockmusiker från flera kända band samlat pengar till olika fiskevårdsprojekt med miljöinriktning i Sverige. Musikerna har samarbetat med Sportfiskarna i projektet ”Ge fan i våra vatten”. Närmare två miljoner kronor har samlats in. Alla intäkter går till fiskevårdsprojekt.
För några år sedan lanserade Swedbank aktieindexobligationen ”Lax-spax” där en stor del av marginalen gick till arbetet med att rädda den vilda östersjölaxen. En stor summa gick till ”Stiftelsen för Östersjölaxen” som i sin tur ger bidrag till viktiga projekt.

Kalix älv planerar för framtiden
Kalix älv ekonomisk förening planerar nya projekt för att kunna fortsätta det tidigare omfattande arbetet med att återställa lekplatser och vandringsvägar som skadats under flottningsepoken. Föreningen arbetar också för att installera en fiskräknare i Ängesån för att mäta lekvandringen av lax och havsöring. Föreningen arbetar därutöver för att gällande regler ska följas och utvecklas så att yrkesfisket, fritidsfisket och sportfisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kontakt:
Kalix Älv ek. förening: Mikael Johansson, 070-673 87 64
Kalix Älv ek.förening: Erik Söderlund, 070-674 69 20
Sportfiskarna: Andreas Ollinen, 070-999 41 19
Stiftelsen för Östersjölaxen: Thomas Johansson, 070-581 70 29

Referenser:
www.sportfiskarna.se/gefan
www.balticsalmonfund.org
www.fiskekort.se/kalixlaxfond

Kategorier: Miljö, Ge fan i våra vatten, Nyheter förstasidan | Taggar: fisk |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv