Blysänken kan förbjudas vid fiske

Blyförbud för fritidsfiske diskuteras efter svandöd i Stockholm.

De senaste veckorna har ett blyförbud för fritidsfiske diskuterats. Statssekreterare Göran Enander (MP) på Miljödepartementet säger att ett nationellt förbud mot blysänken utreds, och kan komma inom två år. Bakgrunden till debatten är att ett 10-tal svanar runt Djurgården i Stockholm under vintern konstaterats ha dött av blyförgiftning. En teori som lanserats är att svanarna kan ha fått i sig bly från blyhagel eller fiskesänken. Frågan om blyets vara eller inte vara är problematisk. Samtidigt som bly är giftigt har belastningen avtagit kraftigt sedan bly fasades ut som tillsats i bensin och inom exempelvis sportfisket tas allt fler miljövänliga alternativ fram, bland annat i form av stål, kalkfyllda stålhylsor, volfram och det volframhaltiga mineralet tungsten.

Det är högst osannolikt att alla blyförgiftade svanar runt Djurgården kan ha ätit blysänken som sportfiskare lämnat efter sig, men samtidigt måste sportfisket ta sitt ansvar och hjälpa till att miljöanpassa sin egen verksamhet. Sammantaget är sportfiskets miljöpåverkan sannolikt väldigt liten, det är därför viktigt att man har ett bra underlag för beslut, baserat på hur forskningsresultat och övrig europeisk lagstiftning ser ut. En samordning inom EU kan vara nödvändig. Man behöver också titta på tillverkningsprocesser och övriga branschers påverkan.

Eftersom blyförbudet sägs komma att omfatta allt fritidsfiske får man förmoda att även väldigt många nätfiskare förbjuds lägga sina nät i vattnet. Mängder av nät har just bly som sänken längs nätets underkant. Hur mycket bly som finns i förlorade spöknät längs svenska kuster är oklart, men det rör sig om stora mängder. Yrkesfiskets användning av blyförtyngda redskap bör därför också innefattas i diskussionen.

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv