Sportfiskarna fördelar 200 000 kronor till lokal fiskevård

Medlemmar i fiskeklubbar och fiskevårdsföreningar lägger årligen ner hundratusentals arbetsdagar helt ideellt på fiskevårdsåtgärder runt om i landet.

I år delar Sportfiskarna ut 200 000 kronor från förbundets fiskevårdsfond till detta värdefulla lokala fiskevårdsarbete.

– Det ideella arbete som utförs lokalt av olika föreningar är både mycket kostnadseffektivt och viktigt för att regionalt förbättra vattenmiljön. Förbundet ser det som nödvändigt att mer medel omsätts i fiskevårdsåtgärder, även ansvariga myndigheter borde i högre grad fördela medel till konkreta åtgärder, kommenterar Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Bland de åtta projekt som får bidrag ur Fiskevårdsfonden kan nämnas:

Storöringens Fk i Timrå som beviljats medel för ”Undanröjande av vandringshinder i Sågbäcken”, Fiskevårdsnätverket Göteborg som satsar på ”Biotopvård i Haga å” och Motala Flugfiskare som ska jobba för harren i Vättern med projektet ”Komplettering av lekbottnar i Kärrsbyån”.

Kontakt:

Markus Lundgren, fiskevårdschef 031-83 44 62

Per Göran Jönsson, 040-787 21

2015 års bidragsmottagare:

Holjeåns Fvof, Näsum – Projekt Holjeån.

Lule Älvdals Serviceorgan – Bidrag för resor och logi vid samråds- och samverkansmöten.

Storöringens Fk, Söråker – Undanröjande av vandringshinder i Sågbäcken.

Fiskevårdsnätverket Göteborg – Biotopvård Haga å.

Jumkilsåns Vattenvårdssällskap, Uppsala – Biotopvård på delsträcka av Jumkilsån.

Motala Flugfiskare – Komplettering av lekbottnar i Kärrsbyån.

Sällskapet Sportfiskare Göteborg – Biotopvård Rolfsån.

Sfk Malen, Skällinge – Undanröjande av vandringshinder i Himleån.

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv