Öringpremiär på Västkusten 1 april

Nu är det dags för öringpremiär på Västkusten, en efterlängtad högtid för många spösvingare.

1 april är det premiär för fisket efter havsöring på Västkusten. Det är ett efterlängtat datum för många sportfiskare då öring och lax varit fredade under vinterhalvåret. Fisket efter havsöring är det fiske som engagerar flest sportfiskare på Västkusten och tiotusentals spösvingare kommer att vara ute under premiärveckan! Mycket tack vare det till stor del ideella engagemanget för att restaurera förstörda lek- och uppväxtområden och riva ut vandringshinder i våra vattendrag har vi nu ett fantastiskt bra fiske efter öring på kusten från Varberg ända upp till norra Bohuslän. Tuffare regler med höjda minimimått för sportfiskare och givetvis en successiv minskning av nätfisket på grunda områden har också starkt bidragit till den positiva trenden.

– Man ska inte heller glömma av att kalkningen i våra vattendrag på Västkusten i många fall har varit helt avgörande för öringens och laxens reproduktion, säger Sportfiskarnas regionchef Per-Erik Jacobsen.

Förbundet och många sportfiskare har lyft frågan kring en utökad säsong för öringfisket längs Västkusten. I Danmark har man till och med möjlighet att fiska året runt, med krav på att färgad fisk måste återutsättas. I Skåne får man börja fiska 1 januari och beståndet längs stora delar av Västkusten är starkare än på många decennier. Havsöringen är oerhört viktig ur ett socioekonomiskt perspektiv och en förlängning av säsongen i havet hade inneburit en ökad omsättning hos sportfiskebutiker, arbetstillfällen för guider och sannolikt ett mindre fisketryck i känsliga grund- och mynningsområden jämfört med vad ett halvårs uppdämd förväntan inför 1 april innebär. Givetvis ska väl tilltagna fredningsområden gälla.

Myndigheterna har som deras regelverk och dagens fiskevårdslag tolkats endast ansett sig kunna reglera fisket med hänsyn till fiskeribiologiska skäl, det vill säga hur bestånden mår. Det innebär att man säger sig ha svårt att släppa på reglerna, trots starka bestånd av havsöring längs stora delar av Västkusten. Denna princip skulle man behöva frångå om man exempelvis vill förlänga säsongen eftersom man anser att det kan bli ett högre fisketryck, vilket i sin tur kan innebära ett större uttag av beståndet. Sportfisket står idag för ett större uttag av havsöringsbeståndet än nätfisket.

I Danmark gjorde man däremot en principiellt viktig prioritering när ansvarig minister i höstas la fram ett förslag som innebär att sportfisket får företräde till fisket efter bräckvattensgädda (med krav på att fisken återutsätts), medan nätfisket förbjuds i stora områden. Detta baseras på en ekonomisk kalkyl där sportfisket omsätter enormt mycket mer än fisket med mängdfångande redskap.

– Myndigheterna anser sig inte få fördela resursen till en enskild part, men samma kalkyler gäller givetvis för havsöringen som viktig resurs på Västkusten som för den danska bräckvattensgäddan, vilket borde förenkla besluten även för en myndighet, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Sportfiskarna påminner om att minimimåttet är 45 cm för öring från Kullens fyr och norrut. Som sportfiskare gäller också att du från och med 2014 får behålla max två öringar/laxar per person och dag. Sammanfattande fiskeregler för kusten hittar du på myndigheternas nya sida: www.svenskafiskeregler.se

Läs mer om Sportfiskarnas tips för havsöring på Västkusten här.

Kategorier: Äldre nyheter, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv