Svartedalens sportfiske - viktig info om premiärdag och förändring på fiskekortet!

För Svartedalens sportfiske gäller att Korsevatten och St Äggdalssjön EJ ingår i fiskekortet!

Sedan tidigare finns inget tillstånd för utplantering av fisk i Klarevatten och Övre Långevatten p.g.a. risk för spridning av laxparasiten Gyrodactylus salaris. Utsättningarna i St. Grötevatten, Lindesjön, Översjön, Timmervatten, St. Nöjevatten och Mörtevatten sker dock i samma omfattning som tidigare.

Premiär 2015
Premiären för 2015, som innebär extrainsättningar av fisk, en fisketävling och folk på plats vid sjöarna, går av stapeln lördag 11 april.

Fisket är stängt från torsdag den 9 april fram till öppningen på lördag. Fiskekortsautomaten vid Grandalen är inte öppen denna dag utan det säljs fiskekort på plats vid Mörtevatten. Pris till de tre tyngsta ?skarna som vägs in före kl. 14.00. Invägning vid Mörtevatten.

Fiskekortspriset är 160 kr såväl på premiärdagen som under resten av 2015, och berättigar till fångst av tre laxartade ?skar. Fisketid för dagskort: april t.o.m. sept. kl. 05.00 till 01.00 påföljande dag. Övriga året 06.00-21.00.

Kategorier: Äldre nyheter, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv