Fascinerande rön om harrens vandringmönster

harrfena_800
Foto: Bengt Olsson
Norsk forskning visar att harren i vissa vattensystem kan vandra och byta livsmiljö hela livet.

Nyligen höll biologen Jon Museth från Norska Institutet för Naturforskning, NINA, ett föredrag på Karlstads universitet om nya rön om harrens vandringsmönster utifrån en studie i Norges största vattensystem Glomma.

I föredraget presenterades att harren kan ha ett helt annat vandringsbeteende än till exempel öring. När harrynglen kläcks kan de drifta långa sträckor nedströms i ett vattensystem och kolonisera lugnflytande uppväxtområden. Harren vandrar sedan uppströms hela livet, ett vandringsbeteende som Jon kallade ”lifetime migration”. Till skillnad från exempelvis öringens beteende att återvända för lek till den lekplats där de föddes innebär detta att harren kan leka på olika lekplatser varje år. Miljöförändringar och utbyggnad av vattendrag kan därmed på flera sätt hindra fiskvandring, förutom att utgöra direkta vandringsbarriärer kan de även förhindra harrynglens drift nedströms, vilket skulle kunna minska drivkraften för harrens vandringsbeteende. För den intresserade har  Jon Museths föredrag titeln “Is it critical to restore connectivity in regulated inland rivers to save the grayling?”.

Harr i Klarälven
Klarälven är en del av Sveriges längsta vattensystem och är utbyggd med 9 kraftverk från Vänern till norska gränsen. Harrfisket i norra Klarälven är mycket populärt, men vad som är mindre känt är att det finns harr längs hela älven ned till Vänern. För att få bättre kunskapen om harren i Klarälven har Sportfiskarnas region Värmland sökt medel för att 2015 börja undersöka harrens utbredning och förekomst i Klarälven. Kunskap om harrbeståndet i Klarälven är både viktigt ur bevarandesynpunkt och för att utveckla sportfisket längs älven.

Mer info om harrprojektet i Klarälven: Simon Jonsson, Sportfiskarna region Värmland, 076-893 75 70, simon.jonsson@sportfiskarna.se

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv