Pär Löfstrand – folkpartisten som vill förändra Jämtkraft inifrån

Kommunalägda Jämtkraft är en vinstmaskin som gjort sig känd för ett mycket hårdnackat motstånd mot frivilliga miljöåtgärder. Vi ställde några frågor till Pär Löfstrand (fp) kommunalpolitikern och länsordförande för Folkpartiet i Jämtland/Härjedalen som länge kämpat för ett förändrat ägardirektiv för mer miljöanpassad vattenkraft i Jämtkrafts anläggningar.

Folkpartiet i Jämtlands län vill nu få partiet att nationellt driva frågan om utrivning av småskalig vattenkraft. Varför är småskalig vattenkraft så skadlig?

– Småskalig vattenkraft orsakar mycket stora skador på vattenmiljön samtidigt som den har marginell betydelse för vår energiförsörjning. Småskalig vattenkraft saknar reglerkraft och bryter i många fall mot de miljökrav som ställs på vattenverksamhet. Den är ofta i sig olönsam men går med vinst via subventioner i form av elcertifikat. Det vore ur miljösynpunkt mycket bättre att ersätta småskalig vattenkraft med exempelvis vindkraft.

Jämtkraft gör miljardvinster och Östersunds kommun är mycket tack vare bolaget en av Sveriges rikaste kommuner. Varför har Jämtkraft så svårt att frivilligt miljöanpassa sin vattenkraft?

– Frågar du Jämtkraft skulle de säga att de redan har ett fullgott miljöarbete. Bolaget i sig har en kultur som är inriktad på att vinstmaximera. Det är vi politiker och bolagets kunder som i högre grad måste ställa krav på bolaget att utöka miljöarbetet med att exempelvis bygga fler fiskvägar och tappa mer vatten. Ägardirektivet måste bli tydligare. Tyvärr finns det inte tillräckligt stor kunskap om miljöaspekten hos de politiker som idag sitter i Jämtkrafts styrelse och som i vissa fall även har dubbla stolar eftersom de även sitter i kommunstyrelsen.

Ni har upprepade gånger försökt förändra Jämtkrafts ägardirektiv. Vilka utsikter finns det att lyckas på sikt?

– Allt handlar om politisk vilja och det måste till en större medvetenhet om miljökraven. Jämtkrafts verksamhet kommer på sikt att behöva förändras utifrån EU:s vattendirektiv. Jämtlands län har även en stor potential att förbättra förutsättningarna för exempelvis mer sportfisketurism genom bättre miljöanpassad vattenkraft. Den dag vi kan få igenom budskapet att detta har ett stort marknadsföringsvärde och ett betydande värde för regional utveckling kan vi förhoppningsvis få med oss fler partier.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: Vattenverksamhetsutredningen, Långforsen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv