S-politiker vill skrota vattenverksamhets-utredningen

Ingemar Nilsson, energipolitisk talesperson för S, kritiserade igår vattenverksamhetsutredningens förslag som bland annat innebär att all vattenkraft ska prövas enligt miljöbalken. Nilsson menar att en sådan prövning inte är genomförbar, och att det skulle betyda stora inskränkningar i vattenkraftproduktionen.

Sportfiskarna menar att det är illavarslande att S går ut med ett sådant ställningstagande, eftersom rädslan för konsekvenserna av utredningens förslag är klart överdrivna.

Vi vet att regeringen vill höja ambitionerna vad gäller produktionen av förnybar el, men det betyder inte att vi kan ignorera faktumet att majoriteten av dagens vattenkraft inte omfattas av miljöbalken. I samband med prövning av vattenkraftanläggningar finns goda möjligheter till renovering och ökning i produktionskapaciteten, samtidigt som verksamheterna miljöanpassas med t ex faunapassager och minimitappningar. Studier från USA har visat att produktionshöjningar och miljöanpassningar i samband med nyprövning av kraftverk endast har lett till 0,7 procent nettobortfall i elproduktionen. Dessutom kan vi förvänta oss en ökad vattenkraftproduktion till följd av klimatförändringar. Tyvärr har vattenkraftförespråkarna valt att fokusera på den elproduktion som riskerar falla bort, och räknar överhudtaget inte med elproduktionen som förväntas tillkomma i vattenkraften.  

Från miljöbalken eller EU:s vattendirektiv ställs heller inte så långtgående krav att värdefull elproduktion eller reglerförmåga på något sätt riskerar att hotas. På de mest samhällsviktiga kraftverken ställs lägre krav på miljöanpassningar.

Något som även talar för att Nilssons oro är obefogad är Energimyndighetens (regeringens egen expertmyndighet) inställning i frågan. Energimyndigheten välkomnar utredningens förslag och ser inga risker för energisystemet.

Se Ingemar Nilssons utspel på Mittnytt här.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: Vattenverksamhetsutredningen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv