Låt laken leva!

Laken, vår enda sötvattenslevande fisk ur torsksläktet, är på tillbakagång. Nedgången har flera orsaker, bland annat ökande vattentemperaturer, men det kan inte uteslutas att ett för hårt uttag via sportfiske kan ha bidragit i vissa vatten.

Laken är sedan 2010 rödlistad som "Nära hotad" då minskningen förutsätts fortsätta. I Storfiskregistret kan man även se hur lakfångsterna har minskat de senaste decennierna, exempelvis i södra ostkustområdet. Som sportfiskare bör vi sträva efter att reducera vår egen påverkan. I en artikel från Svenskt Fiske nr 5 2012 beskriver vi hur man fiskar laken mer hållbart.

Läs mer här om orsakerna till rödlistningen, fiskevård för lake och hur du bäst förbereder dig för att fiska laken hållbart.

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv