Nu börjar rond två om Långforsen

Än finns det hopp för Långans harrar: det blir nya förhandlingar i målet om ett återkallande av tillståndet för Jämtkrafts uttjänade kraftverk i Långforsen.

I den första instansen vann Jämtkraft då Mark- och miljödomstolen i Östersund underkände ansökan om ett återkallande av tillståndet. Sportfiskarna överklagade då beslutet och får nu alltså möjlighet att ta ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen då prövningstillstånd meddelats.

– Vinner vi i Mark- och miljööverdomstolen och Jämtkrafts tillstånd återkallas innebär det rimligen att det inte kan bli något nytt kraftverk vid Långforsen och att den gamla dammanläggningen då rivs ut. Vi kommer inte att ge oss, kommenterar Christina Lindhagen, Sportfiskarnas sakkunniga på strömmande vatten.

Sportfiskarna, Älvräddarna och Kammarkollegiet har länge kämpa för att få tillstånd för kraftverket i Långforsen återkallat så att dammanläggningen och kraftverket kan rivas ut. Jämtkraft har allvarligt försummat underhållet av kraftverket, dammanläggningen är delvis raserad och kraftverket har inte producerat el på åratal. Älvsträckan vid Långforsen är skyddad enligt miljöbalken 4:6 och ingår även i ett Natura 2000-område.

– En utrivning är enligt oss det enda rimliga alternativet då Långforsen ligger i en älvsträcka som ska vara skyddad från vattenkraftsutbyggnad. Långan har mycket höga naturvärden och sportfisket har dessutom långt större potential för regional utveckling än ett vattenkraftverk som kan producera el motsvarande ett halvt vindkraftverk, säger Christina Lindhagen.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: Långforsen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv