Genteknik kan förenkla provfisken

Fishbase Symbosium på Naturhistoriska riksmuseet hade i år fisk och genetik som tema. Ett av föredragen presenterade en lovande teknik för att enkelt kartlägga förekomst av fiskarter genom analys av genförekomst i vattenprover.

Philip Francis Thomsen från Universitetet i Köpenhamn presenterade mycket spännande rön om att vanliga enkla vattenprover kan visa vilka fiskarter som finns i ett vatten. Alla arter lämnar DNA-spår efter sig i sina levnadsmiljöer. Genom genetisk analys av vattenprover kan en ögonblicksbild fås av vilka arter som finns i vattnet eller varit i kontakt med vattnet.  Tester av vattenprover har visat att generna löses upp och försvinner efter 1-2 veckor i vatten vilket gör att man med stor säkerhet vet att generna kommer från fisk som nyligen befunnit sig i vattnet. Gentesten visade även att man med relativt stor säkerhet kan säga om det finns mycket av en fiskart eller om det bara finns enstaka individer beroende på hur mycket gener man hittar i vattnet.

Provfiske med mobil?
De enheter som kan avläsa DNA har blivit mycket mindre och enklare att använda. På sikt kan kanske traditionella nätprovfisken ersättas av genetiska analyser av vattenprover utförda med mobiltelefon ute i fält. Letar man exempelvis efter en enstaka fiskart som grönling eller asp borde detta vara en mycket enklare och mer skonsam metod att skanna av vattendrag. För att analysen ska vara möjlig måste man såklart ha kända DNA-sekvenser att jämföra med från de fiskarter man letar efter. De studier Thomsen utfört har visat på mycket stor säkerhet där man vid analys av vattenprover även hittat DNA från alla arter som varit i kontakt med vattnet som kronhjortar, fåglar, vattensalamandrar och ute i havet även valar.

FishBase för fisknördar i hela världen
FishBase Symposium är alla sanna fisknördars julafton. Naturhistoriska riksmuseet som är en av institutionerna bakom FishBase arrangerar årligen detta högintressanta seminarium med fokus på fisk. Föreläsningarna håller i regel en mycket hög kunskapsnivå och föreläsarna hämtas från alla hörn av världen där fisk och vattenmiljö studeras. FishBase är världens mest omfattande digitala uppslagsverk om och med fiskar. I dagsläget innehåller databasen närmare 32 800 fiskarter och 53 900 bilder. Tanken med FishBase var från början att erbjuda ett kostnadsfritt verktyg för fiskeribiologer i utvecklingsländer.


Ettårig genmanipulerad lax till höger, vanlig lax av samma ålder till vänster.

GMO-lax hot mot vilda bestånd
En annan mycket aktuell men oroande föreläsning hölls av Krista Oke, från kanadensiska McGill University: ”Hybridisering mellan genetiskt modifierad Atlantlax och vild öring.” Genetiskt manipulerade laxar har redan odlats fram för att potentiellt kunna maximera framtida fiskodling. De egenskaper man experimenterat med har varit bland annat högre tålighet för köld och extrem tillväxt. Oroande är att köldtåligheten syftar till att man ska kunna odla dessa genetiskt modifierade fiskar i kalla polarhav där rymningar och sammanblandning med vild fisk naturligtvis kan bli verklighet.  Okes studier har visat att genetiskt modifierade laxar kan hybridisera med både vild öring och med vild lax.  Generna för extrem tillväxt överförs även till hybriderna och dessa hybrider skulle sedan både kunna konkurrera med vild fisk och föra de manipulerade generna vidare till det vilda beståndet. Okes viktiga studier visar att genmodifierad fisk inte får tillåtas blanda sig med vild fisk.

Föredragen på årets FishBase den 20 oktober visade sammantaget på möjligheterna med att kartlägga fiskarnas genetik och att därigenom öka förståelsen av de mekanismer som styr fiskarnas liv och utveckling. Att varmare vatten kan ge fler havsabborrar av manligt kön och att tonfiskar visat sig vara närmare släkt med plattfisk än med svärdfisk var några andra spännande rön för den fisknördigt intresserade!

Fishbase finns på: www.fishbase.org

Gilla Fishbase på facebook: www.facebook.com/FishBase

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv