Laxkvoten ett steg i rätt riktning

EU:s fiskeministrar följde inte forskarnas rekommendation för fångstkvoten för Östersjölax, men minskningen med 10 % jämfört med 2014 ligger relativt nära det internationella havsforskningsinstitutet, ICES, råd. Det finns nu en god chans att kvoten kan sammanfalla med ICES rekommendationer till 2016.

– 2004 låg fångstkvoten för Östersjölax på över 400 000 individer, att ministerrådet nu beslutat om en fångstkvot på 95 928 individer får ses som ett godtagbart resultat. Vi har de senaste åren haft goda återkomster av lax i de stora Norrlandsälvarna vilket tydligt visar att vi är på rätt väg, kommenterar Glenn Douglas, Sportfiskarnas sakkunnige för Östersjölaxfrågor.

De senaste åren har trenden varit att de stora Norrlandsälvarna haft ökande återkomst av lax. Detta tack vare minskade fångstkvoter och en styrning av det svenska yrkesfisket till kustnära fiske med inriktning på fångst av främst odlad lax från utbyggda älvar. Många av de mindre vildlaxälvarna har dock fortfarande svaga bestånd. Därför är det fortsatt viktigt att fiskekvoterna minskas enligt forskarnas råd. Samtidigt aktualiseras nu behovet av konkreta åtgärder i dessa älvar för att komma vidare med utvecklingen av de svaga vildlaxbestånden.

– Nästa steg för laxförvaltningen är att införa en älvspecifik förvaltning av laxbestånden. Andra nödvändiga åtgärder är att bygga fungerande vandringsvägar, anpassa vattenregleringen, riva ut mindre kraftverk och helt få bort kustfisket utanför svaga älvar, säger Glenn Douglas.

Stabila återkomsterna av vildlax kan på sikt generera ett regionalt uppsving för besöksnäring och lokalt näringsliv. En annan viktig uppgift är därför att nu anpassa fiskeregler och lokal infrastruktur för att möta en utveckling med ökad fisketurism. En förbättrad fångstrapportering är även viktigt för förvaltning av bestånden och för sportfiskets utveckling i älvarna. En ökande besöksnäring baserad på laxfiske är en samhällsekonomiskt lönsam och långsiktigt hållbar utveckling som bör ha företräde framför kortsiktig exploatering.

– De flesta vilda laxar i Östersjön kommer från svenska älvar. Man kan därför säga att skyddet av vildlaxen är en svensk angelägenhet. Det är även oerhört viktigt för besöksnäringen och den regionala utvecklingen i älvdalarna att vi upprätthåller den positiva trenden för vildlaxen, avslutar Glenn Douglas.

Mer info: Glenn Douglas, 070-570 22 89, glenn.douglas@sportfiskarna.se
 

Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv